Rozhodnutí o udělení stipendijních míst na rok 2023-2024

 

 

 

Počet přijatých žádostí:

V termínu jsme obdrželi žádosti od 11 žadatelů. Všechny obdržené žádosti splnily požadavky pro zařazení do soutěže o udělení stipendijních míst.

 

Uchazeči, kterým bylo uděleno stipendijní místo:


Na základě hodnotících kritérií byli vybráni následující uchazeči:

 

prof. MUDr. Michal Vráblík

MUDr. Tomáš Roubíček

MUDr. Richard Tesařík

prof.MUDr. Jan Václavík

 

 Speciální stipendijní místo Jima Rice získal pro rok 2023 - Martin Pospíšil

Kdo vybírá studenty, kterým je uděleno stipendijní místo:

 

Uchazeče o stipendijní místa vybírá tříčlenná komise skládající se ze dvou absolventů programu MHA Doc.MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D a zástupce vedení Advance Institute - Mgr. Henriety Tulejové, M.S

 

Kritéria hodnocení uchazečů:

1. obecné požadavky na uchazeče:

  • je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví,
 • má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně, 
 • má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže:

 • schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration,
 • možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.

 

 

 


Rozhodnutí o udělení SPECIÁLNÍCH stipendijních míst na rok 2022-2023

 

 

 

Uchazeči, kterým bylo uděleno SPECIÁLNÍ stipendijní místo:

Na základě hodnotících kritérií bylo SPECIÁLNÍ stipendijní místo uděleno žadateli:

 

Ing. Stanislav Škorňa

Ing. Martina Antošová

Ing. Jana Henčeková

 

Kdo vybírá studenty, kterým je uděleno SPECIÁLNÍ stipendijní místo:

 

Uchazeče o SPECIÁLNÍ stipendijní místo vybírá čtyřčlenná skupina skládající se ze dvou absolventů programu MHA Doc.MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D, Ing. Martina Kultana, a zástupce vedení Advance Institute – MUDr. Pavla Hroboně, M.S

 

Kritéria hodnocení uchazečů o SPECIÁLNÍ stipendijní místo:

1. obecné požadavky na uchazeče o SPECIÁLNÍ stipendijní místo:

  • je zaměstnancem poskytovatele lůžkové zdravotní péče, který poskytuje zdravotní služby hrazené v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového poskytovatele ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), kteří se věnují oblasti zdravotnictví
 • má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně,
 • má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod
 • vykonává práci na Slovensku

 

2. kritéria pro udělení SPECIÁLNÍHO stipendia::

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže:

 • schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration,
 • možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.