V lednu 2020 začíná nový ročník MASTER OF HEALTHCARE ADMINISTRATION.PŘIHLASTE SE JIŽ NYNÍ.

Exekutivní studijní program

Master of Healthcare Administration

Inovace jsou budoucnost zdravotnictví – naučte se je realizovat

více »
Jindřich Finek

Program očima studentů

Program MHA mne naučil lépe definovat problém, diagnostikovat potřebu změny a uskutečnit ji. Napomohl mi k pochopení některých ekonomických jevů ve zdravotnictví."
Jindřich Fínek | děkan - Lékařska fakulta v Plzni UK, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky - Fakultní nemocnice Plzeň
hodnocení dalších studentů
Monika Horníková

Program očima studentů

Pre všetkých tých, ktorý plánujú rásť ako jedinci, hľadajú nové impulzy a radi by ovplyvňovali systém riadenia zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti v budúcnosti. Program pravidelne umožňujeme absolvovať tým zamestnancom, kde vhodne dopľňa ich osobný rozvoj."
Monika Horníková | ředitelka - Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany, předtím: generální ředitelka - GlaxoSmithKline
hodnocení dalších studentů
Pavel Pivrnec

Program očima studentů

"Na programu mne lákala možnost setkání s odborníky na nejvyšší úrovni a příležitost pro formální i neformální diskuze nad konkrétními problémy českého zdravotnictví. V tomto směru program MHA moje očekávání jednoznačně splnil."
Pavel Pivrnec | ředitel - Multiscan, předtím: ředitel regionální pobočky Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna
hodnocení dalších studentů
Lubomír Matena

Program očima studentů

V minulosti jsem pracoval jako manažer mimo oblast zdravotnictví. Tento kurs mi umožnil získat rychlý přehled o pravidlech a principech fungování zdravotnictví. Velmi kladně také hodnotím kvalitní tým lektorů s příkladnými znalostmi přednášené problematiky."
Lubomír Matěna | vedoucí Odboru nákupu a investic - Institut klinické a experimentální medicíny
hodnocení dalších studentů
Tomáš Vymazal

Program očima studentů

Program MHA mi velmi rozšířil obzory a seznámil jsem se se zajímavými lidmi. Většina témat se týká mojí každodenní práce, dává mi možnost nahlédnout na principy fungování zdravotnictví. Kurz v tomto pojetí je fakt úžasný."
Tomáš Vymazal | přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče - Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK v Praze
hodnocení dalších studentů
Michal Kostern

Program očima studentů

Studium mi dalo širší perspektivu pohledu na české zdravotnictví z pozice jiných odvětví. Vysoce oceňuji i volbu přednášejících, kteří jsou skutečnými odborníky na danou problematiku."
Michal Kostern | Market Access Manager - AstraZeneca
hodnocení dalších studentů
Robert Czekus

Program očima studentů

Účastníci jsou vybíráni z různých segmentů zdravotnictví: zástupci nemocnic, zdravotních pojišťoven, dodavatelských firem. Během kurzu se tak vytvoří neformální kontakty mezi účastníky, které lze využít v praxi při řešení pracovních problémů."
Robert Czékus | ekonomický náměstek - Fakultní nemocnice Brno
hodnocení dalších studentů
Tomáš Jedlička

Program očima studentů

Jednoznačně si cením zaměření specializovaného na zdravotnickou problematiku. Na programu také oceňuji to, že nenabízí jednoduché odpovědi, ale stimuluje spíše k pokládání otázek a hledání odpovědí z více pohledů."
Tomáš Jedlička | jednatel - Masarykova nemocnice - Rakovník
hodnocení dalších studentů
Milan Macek

Program očima studentů

Nejvíce mne překvapila kvalita a multidisciplinarita přednášek, čímž se kurz dle mých zkušeností velmi liší od jiných MBA programů v oblasti zdravotnictví."
Milan Macek | přednosta - Ústav biologie a lékařské genetiky, Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK v Praze
hodnocení dalších studentů
Robert Grill

Program očima studentů

Základní motivací pro účast v programu pro mne byla snaha získat lepší orientaci v aktuálním dění ve zdravotnictví a výhled střednědobého vývoje u nás i ve světě."
Robert Grill | ředitel - Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přednosta Urologické kliniky 3. LF UK v Praze
hodnocení dalších studentů
Anna Žižková

Program očima studentů

Tento program bych doporučila všem manažerům, kteří jsou noví v oblasti zdravotnictví, neboť zde mají možnost seznámit se s detailním fungováním pro ně doposud málo známé oblasti."
Anna Žižková | ekonomická náměstkyně - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
hodnocení dalších studentů
Ladislav Wagner

Program očima studentů

Přihlášení do MHA pro mě, jako pro člověka přicházejícího z jiného oboru, bylo skvělou příležitostí, jak rychle a komplexně získat informace ze všech koutů zdravotnictví."
Ladislav Wagner | vedoucí oddělení zdravotních programů - Oborová zdravotní pojišťovna
hodnocení dalších studentů
Ivana Lupoměská

Program očima studentů

Program se zaměřuje na zdravotnictví ve všech souvislostech. Je tak užitečný pro manažery ve zdravotnictví, sociální sféře a veřejné správě."
Ivana Lupoměská | hlavní sestra - Fresenius Medical Care-DS
hodnocení dalších studentů
Róbert Bukvay

Program očima studentů

Na Slovensku máme niekoľko podobných programov, ale ponuka študovať takýto program v Čechách ma zaujala najviac. Program MHA má zmysel aj pre ľudí pôsobiacich ve slovenskom zdravotníctve!
Robert Bukvay | vedoucí oddělení controllingu - DÔVERA zdravotná poisťovňa, Bratislava
hodnocení dalších studentů
Alena Dvořáková

Program očima studentů

Mám důvěru ve výjimečnou kvalitu přednášejících. Výuka umožňuje vnímat témata v širších souvislostech a z jiné perspektivy, což je důležité pro komunikaci s kolegy z jiných oborů. Celkově je pro mne i atmosféra velmi motivující.
Alena Dvořáková | vedoucí obchodně lékárenského odboru - Fakultní nemocnice Plzeň
hodnocení dalších studentů
Jiří Froněk

Program očima studentů

Studium bych doporučil zejména lékařům v řídících funkcích. Management ve zdravotnictví je u nás podceňovaný, chybí edukace i sdílení zkušeností. Program MHA nabízí obojí.
Jiří Froněk | přednosta Kliniky transplantační chirurgie - Institut klinické a experimentální medicíny
hodnocení dalších studentů
Jitka Hiršová

Program očima studentů

Studium programu MHA mi umožňuje získávat zkušenosti, které přesahují běžný rámec mých pracovních povinností. Oceňuji, že se nejedná o studium „na dálku“, ale o kurzy založené na pravidelném setkávání s lektory a ostatními studenty.
Jitka Hiršová | ekonomická náměstkyně - Nemocnice Jihlava
hodnocení dalších studentů
Roman Chmel

Program očima studentů

Na studium byly nejlepší reference, a to i od kolegů, kteří absolvovali MBA. Velkou výhodou programu MHA pro lékaře je cílené fokusování na oblast zdravotnictví.
Roman Chmel | přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a zástupce náměstka pro LPP - Fakultní nemocnice Motol, 2. LF UK
hodnocení dalších studentů
Adam Janek

Program očima studentů

Studuji zároveň jiný MBA program, kde je cca 60% ryze teoretických pouček, které jsou těžko uplatnitelné v praxi. Oproti tomu program MHA je zaměřen na reálné problémy českého systému zdravotnictví a snaží se na tyto problémy nahlížet očima různých institucí a otevřeně se o těchto problémech diskutuje. To velmi oceňuji.
Adam Janek | ředitel - Oční centrum Praha
hodnocení dalších studentů
Aleš Kmínek

Program očima studentů

Oceňuji zde zaměření na zdravotnictví, komplexitu a hlavně to, že se nesoustředí jen na Česko, ale ukazuje spoustu řešení v jiných zemích, které lze u nás použít. Studium je užitečné pro všechny, kteří chtějí vystoupit ze své specializace a touží porozumět zdravotnictví v jeho nesmírné komplexnosti.
Aleš Kmínek | Medical&Regulatory Director - AstraZeneca
hodnocení dalších studentů
Petr Kocian

Program očima studentů

Po 20 letech aktivního působení v manažerských funkcích ve zdravotnictví jsem se rozhodl, že si rozšířím a osvěžím znalosti, které pro svou práci potřebuji. Program MHA mi vyhovuje mimo jiné tím, že je prakticky zaměřený, ale současně dostatečně kvalitně teoreticky podložený.
Petr Kocian | ředitel - Oční klinika Neovize/Duovize
hodnocení dalších studentů
Marek Ľubušký

Program očima studentů

Program MHA jsem si zvolil na základě obsahové struktury a personálního zajištění a zatím zcela naplňuje má očekávání.
Marek Ľubušký | Case Manager, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky na POR-GYN klinice - Fakultní nemocnice Olomouc
hodnocení dalších studentů
Simona Másilková

Program očima studentů

Studium MHA nabízí rozšíření vzdělání a obzorů v mnoha různých oblastech zdravotnictví, tedy nejen z pohledu společnosti, kde pracuji. Myslím, že je velmi užitečný pro ty, kteří se rádi rozvíjejí a chtějí znát více, než svůj obor.
Simona Másilková | Market Access Manager - Gilead Sciences
hodnocení dalších studentů
Jana Maudrová

Program očima studentů

Studium je výjimečné interaktivním pojetím přednášek. Oceňuji kvalitu přednášejících, jejich hlubokou znalost problematiky a schopnost odpovědět na každou otázku. Mnohdy se navíc jedná o veřejně známé osobnosti, což jen zvyšuje atraktivitu celého programu
Jana Maudrová | Finance Manager - Aspen Pharma Group
hodnocení dalších studentů
Lenka Novotná

Program očima studentů

Díky programu MHA jsem získala nejen zajímavé a užitečné poznatky, které využívám při své práci, ale především celou řadu cenných kontaktů i přátelství. Studium mi umožnilo načerpat zajímavé postřehy lidí, kteří se na zdravotnictví dívají z jiných úhlů pohledu, a to v neobyčejně přátelské atmosféře.
Lenka Novotná | vedoucí právního odboru - Oborová zdravotní pojišťovna
hodnocení dalších studentů
Lukáš Velev

Program očima studentů

Studium MHA mi umožnilo podívat se na mnou řízenou nemocnici z jiné perspektivy, což považuji z pohledu jejího dalšího rozvoje za nesmírně cenné. Naučil jsem se lépe chápat úlohu a postavení nemocnice v síti a hledat příležitost pro rozvoj poskytovaných služeb.
Lukáš Velev | ředitel - Nemocnice Jihlava
hodnocení dalších studentů
Rudolf Zvolánek

Program očima studentů

MHA mi poskytuje poněkud jiný pohled na problematiku řízení a zejména možnost konzultovat aktuální problémy se svými kolegy – spolužáky, případně lektory. Množství příkladů probíraných ve výuce jsem již také dokázal využít v praxi, jako např. pravidla hodnocení bezpečnostních rizik.
Rudolf Zvolánek | náměstek ředitele pro zdravotní péči - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
hodnocení dalších studentů

Zaměřeno na praktické potřeby

Lektoři z řad odborníků

Přednášky vedou přední odborníci na danou problematiku v ČR. Máte tak možnost přímého kontaktu s lidmi, kteří změny probíhající v českém zdravotnictví ovlivňují a spoluvytvářejí nebo sami realizovali významné zlepšení ve své organizaci.

Kdo u nás učí

Jak probíhá výuka?

Kurz trvá 1½ roku. Během tří semestrů absolvujete 14 předmětů rozdělených do 4 tematických bloků. Výuka probíhá jednou měsíčně od čtvrtka do soboty v prostorách na Hradčanském náměstí v Praze.

Ukázkový den

Program MHA z pohledu studentů v pěti minutách

Připojte se k úspěšným absolventům našeho vzdělávacího programu, získejte praktické znalosti od předních odborníků a podílejte se na zlepšení řízení českého zdravotnictví.

Přihláška a praktické informace

Události

Hospodářská komora ČR pořádala 10.10. 2019 seminář k budoucnosti financování českého zdravotnictví za účasti ministra a čelných představitelů zdravotních pojišťoven. Advance Institute ve spolupráci s Institutem ekonomických studií FSV UK připravil pro tuto příležitost model budoucích příjmů a výdajů veřejného zdravotního pojištění. Jeho prezentaci můžete nalézt zde. Následující den Pavel Hroboň komentoval jeho hlavní výsledky na ČT 24, viz odkaz.

Pavel Hroboň a Henrieta Tulejová vydali spolu s Luciou Bryndovou v odbornom časopise Health Policy článek zhodnocující zavedení PCG do přerozdělení v ČR a jeho potenciál pro zlepšení péče o chronicky nemocné.

Henrieta Tulejová přednášela v rámci semináře Zdravotnictví 2.0. o tom, jak zrušení volební vyhlášky Ústavní soudem otevírá možnost zlepšit soutěž mezi zdravotními pojišťovnami a co se naučit od reformy v Holandsku.


Archiv zpráv

Partneři