Studijní program

Co vám studium MHA přinese
Prakticky orientovaný vzdělávací program zaměřený na management ve zdravotnictví

Prakticky použitelné znalosti

V průběhu výuky nejen diskutujeme problémy českého zdravotnictví a vašich institucí, ale především přinášíme příklady úspěšných řešení od nás i ze zahraničí. Významnou součástí studia jsou skupinová řešení problémů a příprava závěrečné práce, která je založena na aplikaci získaných znalostí na konkrétní problém z vaší organizace.

Inspirativní lektoři

Přednášky vedou přední odborníci na danou problematiku v České republice a na Slovensku. Studenti mají možnost přímé interakce s lidmi, kteří změny probíhající ve zdravotnictví ovlivňují a spoluvytvářejí nebo sami realizovali významné zlepšení ve své organizaci. Zásadní hodnotou je pro nás interaktivita, výuka je vedena formou diskuse.

Osobní rozvoj

Klíčovou a velmi ceněnou schopností úspěšných manažerů je umění efektivního řízení jednotlivců i týmů lidí a schopnost dobře a přesvědčivě prezentovat a prosazovat změny ve své organizaci. Proto nemalou část programu věnujeme rozvoji vašich schopností vést a inspirovat lidi, pomoci jim vyrovnat se se změnami a úspěšně je řídit.

Prostor pro otevřenou výměnu názorů

Nejdůležitější charakteristikou celého programu je atmosféra vzájemné důvěry mezi studenty. Studenti tak mohou těžit z názorů a myšlenek, které zaznívají v neformálních diskusích. Podařilo se nám vytvořit prostředí otevřené výměny názorů mezi zástupci jednotlivých segmentů zdravotnictví – zdravotníky, pojišťovnami a dodavateli.

Dlouhodobé vztahy v komunitě odborníků

Specifikem programu MHA je diverzita a zastoupení všech klíčových účastníků zdravotního systému. Během studia tak navážete cenné pracovní vztahy, které přetrvávají i po graduaci. Po dokončení programu se můžete stát členy komunity absolventů, pro kterou pořádáme navazující program seminářů na aktuální témata v českém zdravotnictví.

„Master of Healthcare Administration je vyzkoušený a vysoce hodnocený vzdělávací program plně orientovaný na zdravotnictví, který klade důraz na interaktivní formu výuky, praktickou použitelnost nabytých znalostí, kvalitu a různorodost přednášejících a systematické budování komunity studentů a absolventů.“

 

MHA jako akademický titul?

Vzhledem k četným dotazům týkajícím se akreditace programu MHA a udělování MHA titulu nám připadá velmi užitečné vysvětlit celou situaci a současný stav. více  


 

Další informace zde:
Brožura programu Master of Healthcare Administration (ke stažení v .pdf), 
Přihláška ke studiu programu Master of Healthcare Administration (formulář ke stažení v .doc)
Domluvte si osobní schůzku, kde vám zodpovíme případné dotazy a dozvíte se více podrobností o programu. Kontakt ZDE