Získejte stipendijní místo v programu Master of Healthcare Administration

 

 
Naší vizí je přispívat ke zlepšování řízení českého a slovenského zdravotnictví, zejména na úrovni vedení organizací. Nabízíme proto několika vybraným zdravotnickým pracovníkům s vysokým potenciálem možnost získat stipendijní místa, jejichž cena je snížena na 225 000 Kč.

 

Nově nabízíme studentům , kteří pracují na Slovensku a přihlásili se do ročníku 2022/2023 omezený počet SPECIÁLNÍCH stipendijní ch míst .

(více informací zde)

 

Kdo se může zúčastnit soutěže o stipendijní místa:

 • zaměstnanci poskytovatelů lůžkové zdravotní péče, kteří poskytují zdravotní služby hrazené v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění
 • zaměstnanci neziskových poskytovatelů ambulantní zdravotní péče
 • zaměstnanci státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), kteří se věnují oblasti zdravotnictví

 

 

 

Podmínky zařazení do soutěže o stipendijní místa:

Získejte stipendijní místo v programu Master of Healthcare Administration

 

 
Naší vizí je přispívat ke zlepšování řízení českého a slovenského zdravotnictví, zejména na úrovni vedení organizací. Nabízíme proto několika vybraným zdravotnickým pracovníkům s vysokým potenciálem možnost získat stipendijní místa, jejichž cena je snížena na 225 000 Kč.

 

 

 

 

 

Podmínky zařazení do soutěže o stipendijní místa:

 

Vyplňte přihlášku ke studiu a spolu s žádostí o zařazení do soutěže o stipendijní místa a doporučujícím dopisem od adekvátní autority, která podpoří Vaši žádost, zašlete poštou(adresa Advance Institute) a nebo naskenované dokumenty e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pokud zájemce o studium programu MHA zároveň žádá o stipendijní místo, je potřeba zaslat nejpozději do 26. 11. 2021 příslušné dokumenty (elektronickou přihlášku na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., doporučenou poštou: žádost o stipendijní místo a doporučující dopis autority).

 

Termíny pro ročník 2022/2023 :

26. 11. 2021

uzávěrka přijímání žádostí o stipendijní místa. Rozhoduje razítko pošty a datum vyplnění Přihlášky ke studiu.

Posuzovány budou pouze úplné žádosti splňující všechny podmínky pro zařazení do soutěže:

- písemná žádost uchazeče

- doporučující dopis

- vyplněná přihláška ke studiu.

 

15. 12. 2021

uveřejnění seznamu vybraných studentů na stránkách www.advanceinstitute.cz a uvědomění vybraných studentů emailem.

 

leden 2022

začátek 1. semestru 13. ročníku programu Master of Healthcare Administration.

 

 

 

Kritéria pro výběr studentů, kterým budou udělena stipendijní místa:

 • uchazeč o stipendijní místo je zaměstnancem poskytovatele lůžkové zdravotní péče, který poskytuje zdravotní služby hrazené v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového poskytovatele ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), kteří se věnují oblasti zdravotnictví
 • uchazeč o stipendijní místo splňuje obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
         1. ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně,
         2. adekvátní praxe na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

 • Aplikovat mohou také zájemci, kteří zatím odpovídající manažerskou praxi nemají, ale v blízké budoucnosti nastupují na významnou manažerskou pozici (tato informace je ověřována u odpovědných vedoucích osob)
 • na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu se prokáže:
         1. možnost a schopnost uchazeče přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration,
         2. možnost a schopnost uchazeče využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje. Vyšší hodnocení získávají účastníci, kteří prokáží možnost prosadit větší změny ve prospěch efektivity a kvality ve zdravotnictví.

 

 

Kdo vybírá studenty, kterým je uděleno stipendijní místo:

Uchazeče o stipendijní místa vybírá tříčlenná komise skládající se ze dvou absolventů programu MHA Doc.MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D a zástupce vedení Advance Institute - Mgr. Henriety Tulejové, M.S.