Lektoři

 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti na MFF UK, psychologii na FF UK a medicínu na 3. LF UK. Přes dvacet let přednáší na katedře psychologie FF UK, kde kromě jiného zodpovídá za psychologii osobnosti, metodologii psychologie a psychologii vyjednávání. Je autorem metody sociomapování, která umožňuje analyzovat, vizualizovat a zlepšovat komunikaci v týmech i v organizacích. Tato metoda je využívána v experimentech kosmického výzkumu, v armádě i v řadě firem po celém světě. Radvan Bahbouh pracoval jako psycholog v krizovém centru RIAPS, zřízeném Záchrannou službou Praha, v Psychiatrickém centru Praha v Bohnicích, ale i v Psychologickém ústavu AV. Podílel se na řadě psychologických a psychiatrických výzkumů. Před dvaceti lety založil společnost QED GROUP, která poskytuje psychologické služby organizacím i jednotlivcům. Dlouhodobě se věnuje problematice zvyšování výkonu a spokojenosti formou psychologického koučování, o kterém napsal knihu Pohádka o ztracené krajině. Zároveň pracuje jako psychoterapeut zaměřující se na psychosomatickou problematiku a krizové intervence.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

advokát a lektor se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví. Je členem České advokátní komory a před soudy právně zastupuje převážně pracovněprávní spory, je členem výboru Pražského sdružení Jednoty českých právníků, působí v Kolegiu expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a ve Společnosti pro pracovní právo. Je zapsán na seznamu MPSV jako zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů; působí v rozkladové komisi ministra zdravotnictví. Pravidelně publikuje v odborných časopisech (Práce a mzda, Mzdová účetní aj.); je spoluautorem právní monografie Zdravotnická povolání, v oblasti právně popularizační spolupracuje s televizí a rozhlasem.

| « zpět na předměty
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

vyštudovala farmáciu na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr ukončila aj postgraduálne štúdium na Fakulte verejného zdravotníctva v odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health. Pracovné skúsenosti zbierala najskôr vo farmaceutickom priemysle, kde zastávala posty medicínskeho reprezentanta, produktového manažéra ako i Sales&Marketing manažéra. V rokoch 2007 a 2008 pracovala na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky na pozícii riadeľky odboru liekovej politiky. V rokoch 2009 a 2010 prešla do súkromného sektora, zdravotnej poisťovne Dôvera, kde pôsobila ako manažér odboru liekovej politiky a súčasne viedla tím pre zlučovanie zdravotných poisťovní Apollo a Dôvera na úseku zdravotných činností. V rokoch 2010 až 2012 bola generálnou riaditeľkou sekcie farmácie a liekovej politiky na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. V súčasnosti poskytuje odborné poradenstvo v oblasti liekovej politiky.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení a prezentace změny

absolvent Lékařské fakulty MU Brno, absolvent programů Master of Business Administration a Master of Healthcare Administration. Více než 20let se pohybuje v oblasti farmaceutického průmyslu s přímou zkušeností z amerických, britských a japonských korporací, kde pracoval na různých pozicích v komerční oblasti, později pak generálním managementu včetně exekutivních rolí. V současnosti působí jako Value, Access & Pricing Director pro Střední a Jižní Evropu v americké farmaceutické společnosti Allergan Ltd. s odpovědností za přípravu a realizaci market access strategií pro nové i stávající léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a technologie v daném regionu.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

farmakolog a farmakoekonom. Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK, následně pracoval jako odborný asistent na Ústavu farmakologie 3. LF, kde rovněž získal Ph.D. v oboru farmakologie a toxikologie. S krátkou exkurzí do státní správy (vedení sekce Cen a úhrad na SÚKLu) se věnuje problematice farmakoekonomiky, HTA a outcomes research. Je předsedou České farmakoekonomické společnosti (ČFES) a šéfredaktorem časopisu Farmakoekonomika. Začátkem roku 2010 založil Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s. (iHETA).

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

lékař a manažer. Absolvent Univerzity Karlovy v Praze a MCE v Bruselu. Pracoval na klinických odděleních NNH a IKEM, působil v představenstvu skupiny Agel. Několik let pracoval v zahraniční na pozici ředitele nadnárodní firmy pro střední a východní Evropu. Spoluzaložil firmu Innova Medical, která se specializuje na oblast distribuce materiálu a speciálních služeb pro kardiovaskulární centra. Aktivně působí jako lékař a manažer zdravotnického zařízení zaměřeného na sportovní medicínu.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategický management v praxi

lékař, anestesiolog. Po absolvování LF UP Olomouc pracoval na ARO Nemocnice Karviná-Ráj, poté na Kardiochirurgii FN Ostrava, Kardiochirurgii Nemocnice Podlesí, Třinec, kde od roku 2005 působil jako předseda představenstva a ředitel společnosti. V roce 2011 byl jednatelem a výkonným ředitelem Kardiologického centra Agel, Pardubice. Od roku 2012 byl předsedou představenstva a ředitel Komplexního onkologického centra a Nemocnice Nový Jičín a.s. V současné době pracuje jako odborný ředitel CE Medical, jediného akcionáře Potysz health, investičního fondu s proměnným základním kapitálem a.s.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Vliv zdravotní péče na zdraví

analytik, jako spoluzakládající člen působí v INESS od začátku jeho činnosti. Po ukončení Fakulty managementu UK v Bratislavě (specializace finanční management) pracoval v komerční bance v zahraničí jako analytik. Oblastí jeho zájmu jsou veřejné finance, sociální systém. Působí také jako fellow francouzského IREF.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb

absolvent lékařské (1990-1996) a právnické fakulty (2005-2010) v Bratislavě. Pracoval jako lékař – traumatolog, od r. 2004 působí ve zdravotních pojišťovnách na různých pozicích. V letech 2010-2012 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem ve Všeobecnej zdravotnej poisťovni na Slovensku. V současnosti pracuje jako konzultant pro zdravotní pojišťovnu Dôvera, specializuje se na vztahy s poskytovateli zdravotní péče, kontraktační politiku, efektivní nákladovou optimalizaci a legislativu

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategický management v praxi

ekonom a manažer. Studoval Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Od ukončení studia v roce 2003 se věnuje oblastem rozvoje podnikání, prodeje, strategického marketingu a public relations. Od roku roku 2006 působí ve společnosti Procter & Gamble, kde zastával různé pozice v oblasti prodeje a marketingu a byl rovněž zodpovědný za úspěšnou akvizici značky AmbiPur z portfolia společnosti SaraLee. V současnosti pracuje na pozici obchodního a marketingového ředitele pro stomatologické produkty pro Střední Evropu a Balkán.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

přednosta Kliniky transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a zástupce přednosty Transplantcentra, zároveň působí na chirurgické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice. Hlavní oblastí vědeckého zájmu jsou transplantační chirurgie a HPB chirurgie. Získal ocenění Manažer roku 2013 ve zdravotnictví.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Ekonomie zdravotnictví

Ředitel Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK). Publikuje v předních světových časopisech v oblasti ekonomické teorie a jejích aplikacích v organizacích, kolektivním rozhodování a veřejné sféře. Ředitelem Institutu, který je dle Hospodářských novin hodnocen jako nejlepší ekonomická škola v ČR, je od roku 2011.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Efektivní řízení lidských zdrojů

senior konzultantka, lektorka a majitelka konzultační společnosti, která se specializuje zejména na rozvoj manažerských a komunikačních dovedností vedoucích pracovníků v oblasti zdravotnictví, farmacie a služeb. Pracovala pět let v USA jako klinická a poradenská psycholožka. Společně se svým týmem proškolila více než 4 000 zdravotnických pracovníků, manažerů nemocnic a soukromých společností.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Zdravotnictví a právo

Pôsobí v obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.. od roku 2006. Na pozícii manažérky odboru právnych služieb od roku 2009 má na starosti najmä korporátnu agendu spoločnosti, zodpovedá za činnosť odboru právnych služieb. Od roku 2017 zastáva funkciu členky predstavenstva tejto zdravotnej poisťovne.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení a prezentace změny

je senior konzultant, lektor a kouč s dlouholetou praxí na top manažerské pozici. Je vyhledávaným školitelem v široké škále témat manažerských a komunikačních dovedností. Specializuje se na školení v oblasti efektivního řízení, komunikačních technik včetně vyjednávání a aplikace moderních poznatků pozitivní psychologie do manažerské praxe. Díky svému psychologickému vzdělání a vlastní zkušenosti s vedením týmů je vynikajícím koučem manažerů. Věnuje se též tréninku a certifikaci mentorů. Dan absolvoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Do roku 2013 vedl čtyřhvězdičkový hotel Savic v Praze 1 a je členem Americké psychologické asociace.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
interní lektor, Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb, Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky, Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva, Finanční management a řízení nákladů, Informační systémy ve zdravotnictví, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii se specializací na management zdravotních služeb na Vysoké škole ekonomické. Jako konzultant na ministerstvu zdravotnictví se v letech 2007 – 2009 a 2011 - 2012 podílel na implementaci systému DRG do úhrad akutní hospitalizační péče. Je spoluzakladatelem, interním lektorem a partnerem Advance Healthcare Management Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Rovněž je partner a senior konzultant ve společnosti Advance Healthcare Management Consulting, kde se věnuje analýzám a poradenství v oblasti hodnocení produkce poskytování zdravotních služeb, metodice kontrahování zdravotní péče, DRG a analýzám struktury a toku zdravotních služeb nad kmeny zdravotních pojišťoven.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva

lékařka a ekonomka, absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ekonomie na fakultě managementu Vysoké školy ekonomické. Od r. 2003 pracovala v obchodním a od r. 2005 v marketingovém oddělení farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline. V letech 2007- 2009 vedla v rámci celoevropského projektu Gemini marketingové aktivity k uvedení léku na snížení hmotnosti alli na trh v ČR a SR. V letech 2009 - 1012 se aktivně podílela na tvorbě preventivních programů pro veřejnost společnosti STOB (Stop Obezitě). Zajímá se o psychoterapeutické metody práce s motivací vedoucí ke zdravému životnímu stylu. V r. 2013 založila Pro Fit Institut s.r.o. (www.profitinstitut.cz), který se zabývá intervencemi v životním stylu klientů se sedavým povoláním.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání , Strategický management v praxi, Řízení a prezentace změny

povoláním klinický farmaceut, v současnosti ředitelka obecně prospěšné společnosti TŘI v Čerčanech. Pracovala 5 let v Národním onkologickém ústavu v Bratislavě, kde se věnovala výzkumu a farmakologii. Dalších 25 let strávila v britské farmaceutické firmě GlaxoSmithKline. 20 let byla na postech generální ředitelky ve 4 zemích Střední Evropy a po dobu 6 let vedla onkologickou divizi Střední Evropy. 10 let byla prezidentkou slovenské a potom české asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). V roce 2015 byla oceněna jako 3. nejvýznamnější žena českého byznysu podle žebříčku Hospodářských novin. Pod jejím vedením byly pobočky GSK oceňované v žebříčku nejlepšího zaměstnavatele, jako i v oceněních diverzity a inkluze, rovnoprávného postavení žen. Momentálně realizuje svou osobní misi profesionalizace neziskové organizace s plným využitím svých zkušeností a učením se v nových oblastech, především následné péče.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
interní lektor, Ekonomie zdravotnictví, Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, Strategický management v praxi, Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva, Finanční management a řízení nákladů, Finanční management a řízení nákladů, Informační systémy ve zdravotnictví, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

lékař a ekonom, zakladatel a vedoucí partner Advance Institute. Studoval zdravotní politiku a řízení zdravotnictví na Harvardské univerzitě. Po návratu přednášel na 2. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 1998 až 2002 pracoval jako konzultant firmy McKinsey&Company. Od roku 2002 do roku 2005 působil ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR jako poradce a ředitel strategie. V letech 2006-2009 pracoval na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako náměstek ministra zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Efektivní řízení lidských zdrojů

akreditovaná projektová manažerka (PRINCE2), konzultantka a lektorka, má několikaletou manažerskou praxi. Poskytuje konzultace v oblasti nastavování firemních procesů a vede projekty zaměřené na vzdělávání lidí a rozvoj organizací, např. zavádění motivačních a hodnotících systémů, development a assesment centra, personální audity a analýzy rozvojových potřeb firem. Řídila řadu projektů financovaných z ESF. Jako lektorka se zaměřuje zejména na školení projektového managementu, rozvoj týmové spolupráce a typologie MBTI.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
Finanční vztahy mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče

manažér, matematik. Vyštudoval matematiku - matematickú optimalizáciu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2014 je členom TOP manažmentu zdravotnej poisťovni Dôvera na pozícii Riaditeľ úseku služieb poistencom (CSO). V rokoch 1998 – 2014 pôsobil v komerčných poisťovniach postupne QBE, Allianz, Generali na rôznych pozíciách. Venoval sa oblastiam ako sú spolupráca s externými partnermi, vývoju produktov, produkt manažmentu a market managementu (CRM). Bol jedným zo zakladateľov CRM oddelení v spoločnostiach Allianz a aj Generali na Slovensku. Je tiež úspešným absolventom kurzu MHA.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor

započal svou profesní kariéru jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví. Později se stal vedoucím oddělení zdravotnických prostředků. V tomto období připravil společně se svými kolegy novou koncepci regulace zdravotnických prostředků. Na jaře roku 2013 převzal vedení přípravy Státního ústavu pro kontrolu léčiv na novou úlohu hlavního regulátora v oblasti zdravotnických prostředků. Působí jako nezávislý odborník na problematiku farmaceutického práva a poskytuje komplexní edukaci a legislativní analytiku v oblasti regulace zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. Je členem několika expertních skupin, pravidelně publikuje (vydal např. obsáhlý komentář k zákonu o zdravotnických prostředcích) a věnuje se pedagogické činnosti, a to jak na akademické půdě, tak v soukromé sféře. Od roku 2014 je ředitelem vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica a působí jako koordinátor Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků při Ministerstvu zdravotnictví. Od prosince 2017 do dubna 2018 působil aktivně v roli poradce ministra zdravotnictví. Vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium zakončil disertační prací Farmaceutické právo, která byla v rozšířené a aktualizované podobě vydána jako odborná publikace.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva

vystudoval medicínu na Karlově univerzitě v Praze, MBA na Sheffield Hallam University a MHA na Advance Healthcare Management Institute v Praze. Původně pracoval na 1. lékařské fakultě UK, kde se věnoval pediatrii a klinické imunologii. Od roku 1993 do roku 2019 pracoval ve farmaceutické firmě AstraZeneca, kde postupně zastával různé vedoucí pozice v oblastech marketingu, market access a medical a regulatory jak v Česku, tak v dalších zemích regionu střední Evropy. Od roku 2019 pracuje jako nezávislý konsultant. Zabývá se především ekonomickým hodnocením zdravotních intervencí, HTA a srovnáváním účinnosti zdravotnických intervencí. Je členem několika vědeckých společností a členem výboru České společnosti pro farmakeonomiku a hodnocení zdravotnických technologií (ČFES). Současně je členem pracovní skupiny pro HTA Evropské federace asociací farmaceutického průmyslu (EFPIA) a spolupředsedou pracovní skupiny pro health economy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP)

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

působí ve zdravotnictví od roku 1996. V současné době zastává funkci generálního ředitele Oborové zdravotní pojišťovny a je člen představenstva Vitalitas pojišťovny, a.s.. Do roku 2010 vykonával funkci finančního ředitele Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (dnes je to Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). V letech 1997 až 2010 zastával funkci vedoucí ekonomické sekce Svazu zdravotních pojišťoven. Dále působil jako člen představenstva Letiště Ostrava, a.s. a finanční ředitel v Air Ostrava, s.r.o.

 
| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
interní lektor, Vliv zdravotní péče na zdraví

lékařka, pracuje jako učitel na Ústavu hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN. Při III. interní klinice 1.LF UK a VFN vede Centrum pro závislé na tabáku. Je to první z více než 30 podobných center, která dnes v republice fungují. Je předsedkyní Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, která poskytuje těmto centrům odborný i metodický servis. Epidemiologii, prevenci a léčbě závislosti na tabáku se věnuje 25 let.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
interní lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky, Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb, Ekonomie zdravotnictví, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví, Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

lékař, absolvent medicíny na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1992 má soukromou lékařskou praxi. V letech 1996-1998 a 2006-2008 působil jako poradce ministra zdravotnictví. Je jedním z autorů návrhu reformy českého zdravotnictví prosazované ministrem Julínkem. Jeho společnost KlientPRO jako první v České republice administruje integrované systémy řízené péče založené na kapitačním kontraktu, které provozuje pro zdravotní pojišťovny a skupiny lékařů od roku 2000.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

lékař- pediatr ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, vedoucí Kabinetu veřejného zdravotnictví 3. LF UK v Praze, proděkan 3. LF UK v Praze, ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s., konzultant Joint Commission International, Chicago, IL, USA. Zabývá se systémy externího hodnocení kvality a bezpečí ve zdravotnictví a prevencí poškození pacientů zdravotní péčí. Je členem řady národních i mezinárodních expertních panelů v oblasti kvalita a bezpečí zdravotní péče. Soudní znalec v oblasti procesního řízení ve zdravotnictví.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení a prezentace změny, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

senior konzultant, lektor, kouč a manažer oddělení projektů v Centru dohody, s.r.o. Je vzděláním psycholog. Úspěšně vedl assessment a development centra pro stovky účastníků. Realizuje facilitace a školení pro mezinárodní týmy. Specializuje se na školení prezentačních a vyjednávacích dovedností. Je účastníkem 2. stupně psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Zdravotnictví a právo

právnička, absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na zdravotnické právo, které v období 2005 až 2006 studovala i na Právnické fakultě v Uppsale. Po návratu ze Švédska působila více než dva roky na Ministerstvu zdravotnictví ČR v sekci zdravotního pojištění jako členka reformního týmu. Je spoluautorkou návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Řadu let pracovala jako vedoucí právního odboru v Oborové zdravotní pojišťovně, nyní působí v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě oboru management, absolvent programu Master of Healthcare Administration. V současnosti působí jako náměstek pro personální řízení ve Vsetínské nemocnici, kde má přímou odpovědnost za uplatňování vizí a cílů do politiky řízení lidských zdrojů a to zjm. oblastech mzdové politiky, motivačních systémů, vedení personální a mzdové agendy, bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v organizaci. Zároveň je členem dozorčí rady.

 

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

manažer projektu Vitakarta ONLINE, Oborová zdravotní pojišťovna, dříve tamtéž 6 let působení jako vedoucí odboru kontroly plateb pojistného a registru pojištěnců. Dále 6 let zkušeností s mezinárodní koordinací zdravotního pojištění v rámci MZČR.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

absolvent MFF UK Praha. Je členem ESOMAR světové asociace profesionálů ve výzkumu a zakládajícím členem profesní asociace SIMAR sdružující přední společnosti výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR. V letech 1998-2001 byl jejím prezidentem a členem představenstva. Od roku 2001 se věnuje projektům měření kvality ve zdravotnictví. Je autorem a řešitelem projektů KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Na rozvoji těchto projektů spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, VZP, krajskými úřady i jednotlivými zdravotnickými subjekty. Ministerstvo zdravotnictví zastupuje v pracovní skupině OECD - „Indikátory kvality zdravotní péče“.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
partner Advance Institute

partner v Advance Institute, dlouhodobě se věnuje výzkumu a poradenství ministerstvům, lékařům a vedoucím pracovníkům v sektoru zdravotnictví a mezinárodnímu výzkumu se zaměřením na financování veřejné zdravotní péče. Je partnerem konzultační skupiny pro zlepšování výkonnosti zdravotnictví se zaměřením na řízení změn a organizační efektivitu. Přednáší v International Health Leadership Program-u na univerzitě v Cambridge, na American Graduate School of International Management, Phoenix, Arizona a na School of Public Health, University of Minnesota. V Advance Institute je odpovědný za uzavíraní strategických partnerství s renomovanými zahraničními vzdělávacími institucemi s cílem zvyšování kvality vzdělávacích programů Advance Institute.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

je zakladatelem Reporting.cz, společnosti specializované na finanční reporting a plánování v prostředí cloudu. Má dlouholeté zkušenosti s finančním řízením společností a využitím informačních systémů v této oblasti

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

lékařka, absolventka medicíny na Univerzitě Karlově v Praze a matematiky a informatiky na Université de Nîmes ve Francii. V letech 2007-2009 pracovala jako DRG manager ve VFN Praha 2 a byla členka twinningového projektu TF05 MZ ČR. Od roku 2015 pracuje jako metodik klinických klasifikací na ÚZIS ČR.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Úspěšná prezentace

senior konzultant a lektor konzultační společnosti, specializuje se na manažerské a prezentační dovednosti, change management a rozvoj týmové spolupráce, realizoval řadu mezinárodních vzdělávacích programů, lektorsky vedl projekt postgraduálního vzdělávání na 2. LF UK v oblasti managementu vědecké práce, realizoval mnoho AC a DC pro manažery farmaceutických firem. Obdržel ocenění jako nejlepší lektor manažerského vzdělávání.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

pôsobí v oblasti rozvoja a riadenia ľudského kapitálu od roku 2001. Riadila mnohé náročné HR projekty v slovenskom i medzinárodnom korporátnom prostredí. V súčasnosti pôsobí ako medzinárodne certifikovaný business kouč, tréner manažérskeho, osobnostného a mentálneho rozvoja a Interim HR manažér. Pôsobí tiež ako odborný garant a vyučujúci programu Master of Science (MSc.) v module Manažment ľudských zdrojov a v module Organizačné správanie na Health Management Academy. Ako odborný garant a tréner zastrešuje program EQ and Value of Your Life na Human Behaviour Institute. Okrem rozvoja a vzdelávania pomáha firmám nastavovať a skvalitňovať procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov ako sú - zvyšovanie úrovne firemnej kultúry, audit HR procesov, tvorba a implementácia programov talent manažmentu a programov nástupníctva, stratégia odmeňovania a systému benefitov vo firme, transformácia HR oddelení, budovanie siete predajcov a optimalizácia podpory predaja, programy outplacementu pre uvoľňovaných zamestnancov.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

ekonomka, absolventka vídeňské Wirtschaftsuniversitaet a MBA US Business School. Po celou dobu své kariéry se věnuje finančním institucím. Po návratu z Vídně začala jako analytik v poradenské firmě McKinsey&Company, kde byla později zvolena partnerkou. V roce 2007 se stala členkou vedení společného podniku PPF a Asigurazioni Generali, kde měla na starosti rozvoj organizace a odpovídala za Polsko a Slovensko. Po prodeji podílu PPF se stala provozní ředitelkou východoevropského regionu Generali. V současné době řídí consulting technologické firmy Accenture v našem regionu.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
Finanční vztahy mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče

Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Působila v nemocniční lékárně v Nemocnici na Homolce, kde pracovala jako lékárník, později jako vedoucí lékárník. Mezi lety 2010 a 2013 byla zaměstnána na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, od roku 2013 na pozici vedoucí oddělení. Věnovala se především odborné lékové agendě a přípravě právních norem. V roce 2014 nastoupila na Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to do pozice zástupce ředitele SÚKL. Od prosince 2017 do června 2018 byla pověřena vedením SÚKL. Do funkce ředitelky tohoto úřadu byla ministrem zdravotnictví uvedena 29. června 2018. Je členkou České lékárnické komory, kde působí i jako odborný garant pro vzdělávací akce akreditované ČLK, a České farmaceutické společnosti při ČLS JEP. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

absolvoval lékařskou fakultu v roce 1989, byl přijat na kardiochirurgickou kliniku ve FN v Hradci Králové, kde později přešel na oddělení anestezie a resuscitace. Od roku 1993 pak pracoval, jako kardioanesteziolog ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Od roku 2002 zde působí ve funkci přednosty kliniky. Jeho hlavní odborné zaměření je vegetativní nervový systém a svodné anestezie při srdečních operacích.Byl zástupcem České republiky v Evropské kardioanesteziologické společnosti. Je členem organizačního výboru světového anesteziologického kongresu. V rámci své vedlejší činnosti se podílel na tvorbě krajských zdravotních koncepcí, podílel se na vypracování metodiky PPP ve zdravotnictví v rámci grantu ministerstva financí, pracuje jako místopředseda pracovní skupiny na MZ na transformaci následné intenzivní péče.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

je řídícím partnerem McKinsey v České republice a na Slovensku. Vede také pro praxi „Service Operations“ (provoz v sektoru služeb) pro EEMA region. Od svého příchodu k firmě v roce 2001 pracoval zejména pro telekomunikační a jiné servisní společnosti v oblasti bankovnictví, energetiky a outsourcingu. Zaměřoval se na rozsáhlé transformační programy zejména v oblasti distribučních kanálů, prodeje, péče o zákazníky, kvality a řízení první linie organizací v přímém styku se zákazníky. Má také zkušenosti s uplatňováním postupů ze sektoru služeb ve zdravotnictví ve formě provozních transformací a strategických projektů pro nemocnice. Získal titul MBA na Harvard Business School a bakalářský titul na Cornell University.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

…v letech 2000 – 2007 působila v ošetřovatelské praxi, od roku 2005 se věnuje managementu kvality, v roce 2008 zahájila doktorské studium v programu Sociálního lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nejen v dizertační práci se zabývá problematikou systémů kvality a jejich zajišťováním ve zdravotnických zařízeních. Od roku 2009 je součástí managementu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde zastává funkci náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání. Kromě oblasti kvality zdravotní péče, problematiky řízení nelékařských zdravotnických profesí a klinické ošetřovatelské péče, představuje další úlohu v jejím profesním životě pedagogická a vzdělávací činnost. V České asociaci sester je od roku 2017 předsedkyní Sekce managementu. Jako externí spolupracovník se podílí na úkolech při Ministerstvu zdravotnictví.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

je advokátkou specializující se primárně na oblast zdravotnictví. Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako aktivní člen Centra zdravotnického práva. Zdravotnické právo přednáší také na Univerzitě Karlově v Praze, 3. lékařské fakultě, dále i na odborných fórech pořádaných odbornými společnostmi.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

advokát a lektor, specializující se od roku 2007 na právo veřejných zakázek a závazkové právo. Je členem České advokátní komory a pravidelně přednáší právo veřejných zakázek pro subjekty působící v oblasti zdravotnictví, a to při vzdělávacích školeních určených zaměstnancům těchto subjektů či v rámci odborných konferencí po celé České republice. Současně poskytuje právní poradenství zejména se zaměřením na výše uvedené obory, včetně právní pomoci v průběhu celého procesu veřejných zakázek. Taktéž pravidelně zastupuje výše uvedené klienty v řízeních před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Od začátku roku 2012 úzce spolupracuje s advokátní kanceláří Šustek&Co.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

celý profesní život se věnuje oblasti budování značek, marketingu a komunikace. Posledních 7 let pracuje pro společnost Millward Brown jako konzultant pro tvorbu strategií. Spolupodílela se na tvorbě mnoha strategií různého charakteru, malých i velkých značek z mnoha oblastí. Společnost Millward Brown je v oblasti marketingu značek považována za vůdce v globálním kontextu. Od 2012 je zaměstnancem a členkou vedení společnosti Millward Brown.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

po studiu práva na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně byl account managerem reklamní agentury AETNA spol. s r.o. a absolvoval jazykovou stáž v USA. V roce 2002 začal pracovat v advokacii a od roku 2006 je partnerem advokátní kanceláře KMVS. Ve své profesní činnosti poskytuje právní služby především farmaceutickým a mediálním společnostem, reklamním agenturám i průmyslovým podnikům apod. Publikuje v časopisu Zdravotnické noviny, Strategie, Media a Marketing, Trend marketing, Marketing Magazine atd

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

je od roku 2014 Partnerkou v mezinárodní vzdělávací společnosti ATAIRU. Zároveň působí v Radě pro komercionalizaci Univerzity Karlovy a externě spolupracuje s Technologickou agenturou ČR. Pro časopis Czech and Slovak Leaders píše ročně 40 rozhovorů s významnými osobnostmi ze světa businesu, politiky, vědy a diplomacie. V minulosti působila v soukromé sféře ve firmách ŠKODA-AUTO a Servodata, v akademické sféře na Anglo-American University a šest let vedla Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

je odborným asistentem na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň koordinátorem Centra zdravotnického práva na téže fakultě. Zdravotnické právo přednáší také na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a dále na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí v advokacii a zaměřuje se na právní poradenství v oblasti zdravotnictví.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

právník, absolvent Univerzity Karlovy. Od roku 1999 do 2001 na Ministerstvu zdravotnictví zodpovědný za sjednávání mezinárodních smluv a přípravu provádění práva EU. Od roku 2002 ředitelem CMU - styčného orgánu České republiky, koordinujícího provádění práva EU a mezinárodních smluv v oblasti zdravotní péče a zdravotního pojištění. Od roku 2016 ředitelem Kanceláře zdravotního pojištění, zajišťující a koordinující společné národní i mezinárodní agendy v rámci zdravotního pojištění. Externě přednáší evropské právo sociálního zabezpečení na PF UK.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

ekonom, partner společnosti NEWTON Business Development, která se zabývá poradenstvím v oblasti investic, financování a řízení společností s rozsahem působení ve střední a východní Evropě. V rámci skupiny NEWTON se zaměřuje zejména na fúze a akvizice společností, ale také na PPP projekty i v rámci zdravotnictví, např. projekt na komplexní modernizaci nemocnice v České Lípě. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

senior konzultant a lektor konsultační společnosti, absolvent Přírodovědecké a Filozofické fakulty UK. Řadu let působil jako středoškolský profesor. Zúčastnil se řady odborných výcviků a stáží v USA, Velké Britanii a Dánsku, školicích programů v oblasti lektorských dovedností, asertivní komunikace, mediace, vyjednávání, týmové spolupráce a manažerských dovedností vedené našimi i zahraničními lektory.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
interní lektorka, Ekonomie zdravotnictví, Informační systémy ve zdravotnictví, Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky, Strategický management v praxi

ekonomka, vystudovala Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostone a finanční manažment na Fakultě management Univerzity Komenského v Bratislavě. V Advance Healthcare Management Consulting pracuje jako senior konzultan. Věnuje se zejména analýzám a poradenství v oblasti zdravotního pojištění, řízené péče, disease management programů a kontrahování zdravotní péče. Je spoluzakladatelem, partnerem a interním lektorem v Advance Healthcare Management Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Přednáší zejména v předmětech Ekonomie zdravotnictví, Řízení vztahů s pacienty a zákazníky a Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění. Více než 5 let působila jako manažer odboru strategického plánování v Dôvera, zdravotní pojišťovna, a.s., kde se věnovala přípravě a zavádění inovativních projektů jako je disease management program pro diabetiky, projekt řízené péče Plán Medipartner, system přerozdělení podle PCG a inovativní platební mechanizme včetně DRG. Předtím působila několik let jako členka reformních týmů Tomáše Julínka a Rudolfa Zajace, kde se věnovala oblastem regulace zdravotních pojišťoven a veřejného zdravotního pojištění.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategický management v praxi

vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby v Praze a ve Středočeském kraji, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. Cestu domů řídí od roku 2012. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, domluví se španělsky.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Od roku 2007 je přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je také administrátorem lechovické farnosti a kaplanem Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

Konzultant generálneho riaditeľa pre strategické projekty, Dôvera zdravotná poisťovňa. Po ôsmych rokoch na pozícii finančného riaditeľa a člena predstavenstva sa od apríla 2016 venuje výhradne kľúčovým rozvojovým a synergickým projektom (napr. online služby alebo nemocnice novej generácie). Předtím působil také ve funkci ekonomického náměstka Fakultní nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banské Bystrici a ve funkci ekonomického náměstka Dětské fakultní nemocnice s poliklinikou v Banské Bystrici. Je licencovaným daňovým poradcem a auditorem, vzdelaním bankár a diplomat.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

Náměstek pro procesy, kvalitu a efektivitu zdravotnického holdingu Akeso, konzultant, auditor SAK, o.p.s., asistent kabinetu veřejného zdravotnictví 3. LF UK v Praze, auditor Joint Commission International. Absolvent 3. LF UK a postgraduálního studia katedry sociálního lékařství LF UP v Olomouci, obor management Administration v Advance Institute v Praze. V letech 2004 - 2008 působil v Ústřední vojenské nemocnici Praha jako manažer kvality a bezpečí zdravotní péče. V letech 2004 - 2016 byl zástupcem ředitele Spojené akreditační komise, o.p.s., kde dodnes pracuje jakou auditor a konzultant. Je odborným asistentem Kabinetu veřejného zdravotnictví 3. LF UK, kde se podílí na výuce a výzkumné činnosti. Spolupracoval s MZČR jako odborník pro spolupráci s OECD v oblasti indikátorů kvality a působil v několika poradních orgánech ministra zdravotnictví v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb. Od roku 2016 pracuje jako náměstek pro procesy, kvalitu a efektivitu pro zdravotnický holding Akeso (dříve Multiscan), který provozuje nemocnice Hořovice, Beroun a onkologické pracoviště Multiscan, které společně s Pardubickou nemocnicí provozuje Komplexní onkologické centrum Pardubické kraje. Aktivně spolupracuje také s Joint Commission International – pracuje jako mezinárodní auditor kvality a bezpečí v nemocnicích po celém světě.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
Finanční vztahy mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče

je vzděláním právník a celou svoji dosavadní kariéru spojil s oborem zdravotnictví a specializací na oblast farmacie. Dlouhodobě patří k nejzkušenějším odborníkům v oblasti lékové politiky, zdravotnického a farmaceutického práva. Od roku 2008 byl zaměstnancem Ministerstva zdravotnictví, kde mezi lety 2009 – 2012 zastával pozici ředitele odboru farmacie. V roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterým setrval až do svého odchodu do mezinárodní advokátní kanceláře Deloitte Legal. Spolupráci s Deloitte ukončil na začátku února 2018, v souvislosti se jmenováním do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Současně působil na ministerstvu v pozici externího poradce ministra Adama Vojtěcha. Dne 1. března 2018 byl jmenován náměstkem ministra.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Ekonomie zdravotnictví

ekonomický konzultant a publicista VŠE, fakulta obchodní; Pew Fellow na School of Foreign Service, Georgetown University, USA V letech 1991-1993 byl vedoucím Centra pro ekonomickou analýzu v Kanceláři prezidenta Václava Havla. V letech 1994-1998 působil jako asistent výkonného ředitele ve Světové bance. Po návratu byl náměstkem Revitalizační agentury a působil ve statutárních orgánech společností Vítkovice, as. a Zetor, a.s. Od roku 2001 je konzultantem na volné noze, přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK (hospodářská politika ČR), je členem Národní ekonomické rady vlády ČR.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

lektor, konzultant a kouč v Centru dohody, s.r.o. Vystudovala management a marketing, školící a konzultační činnosti se věnuje již 13 let. Je absolventkou intezivního akreditovaného kurzu koučů akreditovaného (EMCC, ICF). Podílela se na tvorbě a řízení řady firemních vzdělávacích projektů financovaných z ESF. Má více než desetiletou praxi v oblasti nastavování a revizi firemních procesů. Jako auditor pro oblast kvality (IRCA) má za sebou stovky hodin auditů a v rámci poradenství dovedla mnoho firem k úspěšné certifikaci systémů řízení kvality. V lektorské práci se zaměřuje na tréninky v tématech jako je sebeřízení, time management, efektivní komunikace či manažerské dovednosti.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky