Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A1; 2/2015 www.advanceinstitute.cz
 
 

Milé čtenářky a milí čtenáři,

 

Advance Institute oslavilo koncem roku páté výročí svého vzniku. Pět let - to je již více než 100 absolventů a studentů programu Master of Healthcare Administration, stovky hodin společných inspirativních diskusí a množství nových přátelství.

 

Hodnocení kvality ve zdravotnictví je tématem našeho dalšího newsletteru. Kvalita ve zdravotnictví by měla být v centru zájmu nejenom pacientů, ale i všech členů managementu nemocnic, zdravotních pojišťoven i ministerstva zdravotnictví.

 

více »

 

Přinášíme proto nejen shrnutí základních konceptů a principů měření a hodnocení kvality ve zdravotnictví, ale i pohled OECD na kvalitu péče v České republice a jejich doporučení pro zlepšení, a také několik praktických příkladů projektů zlepšování kvality v českých nemocnicích.

 

Nechybí ani pravidelný legislativní monitoring a aktuální makroekonomický výhled české ekonomiky a očekávaný dopad na české zdravotnictví.

 

Neváhejte tento newsletter sdílet s dalšími lidmi, pro které by mohl být užitečný.

 

 

Přejeme vám příjemné čtení a úspěšný rok 2015.

 

 

Daniel Hodyc,

Pavel Hroboň,

Tomáš Macháček,

Henrieta Tulejová

 
title

 

 

 

 

 

Praktické hodnocení kvality zdravotních služeb

 

 

Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 9. 2. 2015

 

Hodnocení kvality zdravotních služeb je tématem, které se periodicky opakuje nejen v médiích a v programových vyhlášeních ministrů zdravotnictví, ale zcela pochopitelně zajímá i pacienty a ve vzrůstající míře poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny. Samotný pojem kvalita přesto patří k nejméně jasným a definovaným pojmům ve zdravotnictví, což vede k řadě omylů a nesprávných závěrů, ale na druhé straně i k podceňování nebo zavrhování důvěryhodných iniciativ. Kvalitu přitom lze měřit a hodnotit, i když to není vždy technicky jednoduché. Proto byla kvalita vybrána jako téma dalšího Advance Health Leadership Forum (AHLF), které se odehrálo 13.-14. 11. 2014.  více »

 
 
Přínosem akreditace není jenom „papír“

Pavel Hroboň, FrantišekVlček | 9. 2. 2015

 

Cílem akreditace je externí posouzení dodržování interních procesů k zajištění kvality. Akreditace neříká, jak přesně má daný proces vypadat. MUDr. František Vlček, Ph.D., zástupce ředitele SAK ČR popisuje hlavní přínosy akreditace a jaký další vývoj můžeme v oblasti akreditací očekávat. více »

 

 

 

 
Jak vidí OECD kvalitu péče v České republice a v jakých klíčových oblastech je co zlepšovat?
Blanka Weyskrabová  | 9. 2. 2015
 

Shrnutí zprávy OECD o kvalitě zdravotní péče v České republice.
OECD (2014): OECD Reviews of Heath Care Quality: Czech Republic 2014: Raising Standards, OECD Publishing.

více »

 

 

Legislativní novinky (červenec 2014 – leden 2015)

Lenka Novotná | 9. 2. 2015

 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od poloviny roku 2014 do začátku roku 2015. Celé toto období se neslo ve znamení pilných legislativních prací, které vyvrcholily na přelomu roku přijetím mnoha novel zákonů i vyhlášek, které budou určovat podobu českého zdravotnictví v příštím období.  více »

 
 
 

Makroekonomický vývoj a jeho dopady na zdravotnictví

Blanka Weyskrabová | 9. 2. 2015

 

 

 

 

Ačkoli v oblasti zdravotnictví a jeho financování hraje velkou roli systém regulace a legislativní předpisy, nesmíme opomíjet samotnou úroveň ekonomiky státu na makroúrovni a vývoj základních makro ukazatelů. Tyto faktory sice neovlivňují přerozdělení prostředků, ale je od nich odvozena samotná jejich výše. Zde představujeme základní přehled o vývoji a predikci makro ukazatelů dle poslední dostupné predikce Ministerstva financí (říjen 2014) ve srovnání s predikcí z října předchozího roku - 2013.  více »

 

 

 
Využití DRG jako nástroje pro řízení
 

Souhrn závěrečné práce studenta

 

Blanka Weyskrabová| 9. 2. 2015

 

Z hlediska ředitele významné nemocnice regionálního charakteru ve své práci autor,MUDr. Lukáš Velev, MHA, popisuje zkušenosti s přechodem na úhradový a klasifikační systém DRG. V práci jsou nejen definovány a popisovány potřebné změny, kroky a nástroje vedoucí k „bezbolestnému“ přechodu na tento systém, ale je zdůrazněn i potenciál DRG při řízení nemocnice, který tkví v použití klasifikace poskytované péče pro zlepšování její kvality a efektivity. více »

 
 
Sledování mimořádných (nežádoucích) událostí v kontextu ošetřovatelské péče
 

Souhrn závěrečné práce studenta

 

Blanka Weyskrabová| 9. 2. 2015

 

 

Ve své závěrečné práci se autorka, Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., věnuje mimořádným (nežádoucím) událostem a jejich managementu v oblasti ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních, a to jak na rovině obecné, tak především na případu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. více »

 
 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE