Rozhodnutí o udělení stipendijních míst na rok 2018-2019

 

 

 

Počet přijatých žádostí:

V termínu jsme obdrželi žádosti od 9 žadatelů. Všechny obdržené žádosti splnily požadavky pro zařazení do soutěže o udělení stipendijních míst.

 

Uchazeči, kterým bylo uděleno stipendijní místo:

Stipendijní místa byla udělena šesti studentům.
Na základě hodnotících kritérií byli vybráni následující uchazeči (řazeni podle abecedy):

 

PhDr. Mgr. Adam Ander

MUDr. Robert Bém, Ph.D.

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.

MUDr. Tomáš Gottvald

MUDr. Jitka Rokytová

Mgr. Marek Uhlíř

 

Kdo vybírá studenty, kterým je uděleno stipendijní místo:

 

Uchazeče o stipendijní místa vybírá tříčlenná komise skládající se ze dvou členů Akademické rady Advance Institute - prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D. a prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc. a Mgr. Henriety Tulejové, M.S. - zástupce vedení Advance Institute.

 

Kritéria hodnocení uchazečů:

1. obecné požadavky na uchazeče:

    • je zaměstnancem zdravotnického zařízení lůžkové zdravotní péče, které poskytuje zdravotní péči hrazenou v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového zdravotnického zařízení ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), které se věnují oblasti zdravotnictví,
  • má ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně, 
  • má adekvátní praxi na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.

 

2. kritéria pro udělení stipendia:

Na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu uchazeč prokáže:

  • schopnost přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration,
  • možnost a schopnost využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje.