Získejte SPECIÁLNÍ stipendijní místo pro Slováky v programu Master of Healthcare Administration

 

 

Možnost výměny praktických informací a zkušeností mezi studenty z Čech a Slovenska je absolventy programu vysoko ceněná.

Nabízíme proto kromě standardních stipendijních míst i možnost získat SPECIÁLNÍ stipendijní místa pro Slováky pracující na Slovensku. Úspěšný zájemce o stipendijní místo získá sníženou cenu školného na 250 000 Kč, tj. přibližně 10 000 EUR.
Pokud si zároveň zažádáte i o standardní stipendijní místo, získat můžete pouze jedno stipendijní místo, slevy se neslučují.

 

Kdo se může zúčastnit soutěže o SPECIÁLNÍ stipendijní místa:

 • zaměstnanci poskytovatelů lůžkové zdravotní péče, kteří poskytují zdravotní služby hrazené v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění
 • zaměstnanci neziskových poskytovatelů ambulantní zdravotní péče
 • zaměstnanci státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), kteří se věnují oblasti zdravotnictví
 • ve všech třech výše uvedených případech je podmínkou vykonávání práce na Slovensku

 

 

Podmínky zařazení do soutěže o SPECIÁLNÍ stipendijní místa:

 • zašlete poštou podepsaný dopis se žádostí o zařazení do soutěže o SPECIÁLNÍ stipendijní místa (adresa Advance Institute),
 • zašlete poštou podepsaný doporučující dopis od adekvátní autority, která podpoří Vaši žádost. Dopis můžete zaslat současně s Vaší žádostí o zařazení do soutěže v samostatné obálce,
 • vyplňte přihlášku ke studiu v programu Master of Healthcare Administration (přihláška ke stažení ve formátu word) a odešlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pokud zájemce o studium programu MHA zároveň žádá o SPECIÁLNÍ stipendijní místo, je potřeba zaslat nejpozději do 16. 11. 2022 příslušné dokumenty (elektronickou přihlášku na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., doporučenou poštou: žádost o SPECIÁLNÍ stipendijní místo a doporučující dopis autority).

 

 

Termíny pro ročník 2023/2024:

16. 11. 2022

uzávěrka přijímání žádostí o SPECIÁLNÍ stipendijní místa. Rozhoduje razítko pošty a datum vyplnění Přihlášky ke studiu.

 

Posouzení a výběr uchazečů.  Posuzovány budou pouze úplné žádosti splňující všechny podmínky pro zařazení do soutěže:

- písemná žádost uchazeče o SPECIÁLNÍ stipendijní místo

- doporučující dopis adekvátní autority

- vyplněná přihláška ke studiu.

 

8. 12. 2022

uveřejnění seznamu vybraných studentů na stránkách www.advanceinstitute.cz a uvědomění vybraných studentů emailem.

 

leden 2023

začátek 1. semestru 14. ročníku programu Master of Healthcare Administration.

 

 

Kritéria pro výběr studentů, kterým budou udělena SPECIÁLNÍ stipendijní místa:

 • uchazeč o SPECIÁLNÍ stipendijní místo je zaměstnancem poskytovatele lůžkové zdravotní péče, který poskytuje zdravotní služby hrazené v převážné míře z veřejného zdravotního pojištění, případně zaměstnancem neziskového poskytovatele ambulantní zdravotní péče nebo zaměstnancem státní správy, samosprávy a neziskových organizací (jako jsou pacientské organizace a jiná sdružení), kteří se věnují oblasti zdravotnictví
 • uchazeč o SPECIÁLNÍ stipendijní místo vykonává práci na Slovensku
 • uchazeč o SPECIÁLNÍ stipendijní místo splňuje obecné podmínky pro přijetí ke studiu:
         1. ukončené vysokoškolské studium minimálně bakalářského stupně,
         2. adekvátní praxe na manažerské pozici, např. ředitel, náměstek, primář, přednosta kliniky apod.
 • aplikovat mohou také zájemci, kteří zatím odpovídající manažerskou praxi nemají, ale v blízké budoucnosti nastupují na významnou manažerskou pozici (tato informace je ověřována u odpovědných vedoucích osob)
 • na základě předchozích pracovních zkušeností, vzdělání, motivačního listu a doporučujícího listu se prokáže:
         1. možnost a schopnost uchazeče přispět k vyšší interaktivitě a kvalitě programu Master of Healthcare Administration,
         2. možnost a schopnost uchazeče využít získané poznatky pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti instituce, ve které pracuje. Vyšší hodnocení získávají účastníci, kteří prokáží možnost prosadit větší změny ve prospěch efektivity a kvality ve zdravotnictví.

 

 

Kdo vybírá studenty, kterým je uděleno stipendijní místo:

Uchazeče o SPECIÁLNÍ stipendijní místo vybírá čtyřčlenná skupina skládající se ze dvou absolventů programu MHA Doc.MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D, Ing. Martina Kultana, a zástupce vedení Advance Institute – MUDr. Pavla Hroboně, M.S.