Jak vypadá jeden den studia

 

Výuka probíhá po dobu 1,5 roku jednou měsíčně od čtvrtka do soboty. Přesné termíny kurzů budou stanoveny před zahájením semestru.

 

Standardně se učí ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 18:00 a v sobotu od 8:30 -13:00.

   

„V zabezpečené studentské zóně mají studenti k dispozici kromě handoutů prezentací i audiozáznamy z přednášek. Mohou si je tak vyslechnout doma v případě, že je přednáška zaujala, nebo se nemohli zúčastnit kvůli nemoci nebo služební cestě.“

 

Typický rozvrh dne (ukázka ze studentské zóny):
  

09:00 - 10:30

Úvod – hodnocení kvality zdravotních služeb

Daniel Hodyc

prezentace (pdf.) - UKÁZKA

audiozáznam přednásky - UKÁZKA

 
10:45 – 11:30

Srovnání a standardizace - porovnání klinického profilu

praktických lékařů

Daniel Hodyc

prezentace (pdf.)

audiozáznam přednásky

 
11:30 – 12:30

Srovnání a standardizace - benchmarking – demonstrace

přístupu KKCH IKEM

Jan Pirk

prezentace (pdf.) část I a část II

audiozáznam přednásky část I a část II

 
13:45 – 15:30

Měření kvality a standardy v ambulantním sektoru- akreditace

ambulancí praktických lékařů + diskuse

Bohumil Seifert

prezentace (pdf.)

audiozáznam přednásky

 
16:00 – 18:00

Akreditace zdravotnického zařízení

David Marx

prezentace (pdf.) - UKÁZKA

audiozáznam přednásky - UKÁZKA