Co říkají absolventi a studenti o programu


 
Robert Bukvay | vedoucí Oddělení kontrolingu,
Dôvera, zdravotná poisťovňa, Bratislava
jak hodnotí program MHA »

 


„Na Slovensku máme niekoľko podobných programov, ale ponuka študovať takýto program v Čechách ma zaujala najviac. Program MHA má zmysel aj pre ľudí pôsobiacich ve slovenskom zdravotníctve!“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Robert Czékus | ekonomický náměstek,
Fakultní nemocnice Brno
jak hodnotí program MHA »

 


"Účastníci jsou vybíráni z různých segmentů zdravotnictví: zástupci nemocnic, zdravotních pojišťoven, dodavatelských firem. Během kurzu se tak vytvoří neformální kontakty mezi účastníky, které lze využít v praxi při řešení pracovních problémů.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Petr Červený | bývalý vedoucí lékárny,
Fakultní nemocnice Plzeň
jak hodnotí program MHA »

 


"Tento program mi dal komplexní náhled na problematiku současného zdravotnictví a učí mě v kombinaci se soft skills tréninky efektivněji řešit problémy, které přede mnou denně vyvstávají.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Alena Dvořáková | vedoucí obchodně lékárenského odboru,
Fakultní nemocnice Plzeň
jak hodnotí program MHA »

 


„Mám důvěru ve výjimečnou kvalitu přednášejících. Výuka umožňuje vnímat témata v širších souvislostech a z jiné perspektivy, což je důležité pro komunikaci s kolegy z jiných oborů. Celkově je pro mne i atmosféra velmi motivující.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Jindřich Fínek | přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky,
Fakultní nemocnice Plzeň
jak hodnotí program MHA »

 


„Program MHA mne naučil lépe definovat problém, diagnostikovat potřebu změny a uskutečnit ji. Napomohl mi k pochopení některých ekonomických jevů ve zdravotnictví.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Jiří Froněk | přednosta Kliniky transplantační chirurgie,
Institut klinické a experimentální medicíny
jak hodnotí program MHA »

 


„Studium bych doporučil zejména lékařům v řídících funkcích. Management ve zdravotnictví je u nás podceňovaný, chybí edukace i sdílení zkušeností. Program MHA nabízí obojí.“

 
Robert Grill |  bývalý ředitel,
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze
jak hodnotí program MHA »

 


„Základní motivací pro účast v programu pro mne byla snaha získat lepší orientaci v aktuálním dění ve zdravotnictví a výhled střednědobého vývoje u nás i ve světě.“

hirsova
 
Jitka Hiršová | ekonomická náměstkyně - Nemocnice Jihlava
jak hodnotí program MHA »

 


„Studium programu MHA mi umožňuje získávat zkušenosti, které přesahují běžný rámec mých pracovních povinností. Oceňuji, že se nejedná o studium „na dálku“, ale o kurzy založené na pravidelném setkávání s lektory a ostatními studenty.“Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Monika Horníková | ředitelka - Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany, bývalá generální ředitelka - GlaxoSmithKline
jak hodnotí program MHA »

 


„Pre všetkých tých, ktorý plánujú rásť ako jedinci, hľadajú nové impulzy a radi by ovplyvňovali systém riadenia zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti v budúcnosti. Program pravidelne umožňujeme absolvovať tým zamestnancom, kde vhodne dopľňa ich osobný rozvoj.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Roman Chmel | přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a zástupce náměstka pro LPP - Fakultní nemocnice Motol, 2. LF UK
jak hodnotí program MHA »

 


„ Na studium byly nejlepší reference, a to i od kolegů, kteří absolvovali MBA. Velkou výhodou programu MHA pro lékaře je cílené fokusování na oblast zdravotnictví.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Adam Janek | ředitel,
Oční centrum Praha
jak hodnotí program MHA »

 


„Studuji zároveň jiný MBA program, kde je cca 60% ryze teoretických pouček, které jsou těžko uplatnitelné v praxi. Oproti tomu program MHA je zaměřen na reálné problémy českého systému zdravotnictví a snaží se na tyto problémy nahlížet očima různých institucí a otevřeně se o těchto problémech diskutije. To velmi oceňuji.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Tomáš Jedlička | jednatel,
Masarykova nemocnice Privamed
jak hodnotí program MHA »

 


„Jednoznačně si cením zaměření specializovaného na zdravotnickou problematiku. Na programu také oceňuji to, že nenabízí jednoduché odpovědi, ale stimuluje spíše k pokládání otázek a hledání odpovědí z více pohledů.“


 
Branislav Jendroľ | Riaditeľ úseku služieb poistencom -
DÔVERA zdravotná poisťovňa
jak hodnotí program MHA »

 


„MHA to jsou zajímavé myšlenky o fungování zdravotnictví ve světě, klíčové informace o slovenském a českém zdravotnictví od skutečných expertů a k tomu výborný networking“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Aleš Kmínek | Medical Marketing Director,
AstraZeneca
jak hodnotí program MHA »

 


"Oceňuji zde zaměření na zdravotnictví, komplexitu a hlavně to, že se nesoustředí jen na Česko, ale ukazuje spoustu řešení v jiných zemích, které lze u nás použít. Studium je užitečné pro všechny, kteří chtějí vystoupit ze své specializace a touží porozumět zdravotnictví v jeho nesmírné komplexnosti."


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Petr Kocian | ředitel,
Oční klinika Neovize/Duovize
jak hodnotí program MHA »

 


"Po 20 letech aktivního působení v manažerských funkcích ve zdravotnictví jsem se rozhodl, že si rozšířím a osvěžím znalosti, které pro svou práci potřebuji. Program MHA mi vyhovuje mimo jiné tím, že je prakticky zaměřený, ale současně dostatečně kvalitně teoreticky podložený."


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Michal Kostern | Health Technology Assessment Manager,
AstraZeneca
jak hodnotí program MHA »

 


„Studium mi dalo širší perspektivu pohledu na české zdravotnictví z pozice jiných odvětví. Vysoce oceňuji i volbu přednášejících, kteří jsou skutečnými odborníky na danou problematiku.“


 
Petra Kotrbová | Odbor úhrad a smluvních vtahů se ZP
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
jak hodnotí program MHA »

 


„Úspěšné prosazení každé změny je závislé na motivaci a komunikaci. Nepodceňujte důležitost společného porozumění mezi zdravotníky a ekonomy. Přesvědčte se, že cíl máme všichni společný. “


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Marek Ľubušký | Case Manager, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky na POR-GYN klinice, FN Olomouc
jak hodnotí program MHA »

 


„Program MHA jsem si zvolil na základě obsahové struktury a personálního zajištění a zatím zcela naplňuje má očekávání. “


 
Ivana Lupoměská | hlavní sestra,
Fresenius Medical Care-DS
jak hodnotí program MHA »

 


„Program se zaměřuje na zdravotnictví ve všech souvislostech. Je tak užitečný pro manažery ve zdravotnictví, sociální sféře a veřejné správě.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Macek | přednosta,
Ústav biologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Motole
jak hodnotí program MHA »

 


„Nejvíce mne překvapila kvalita a multidisciplinarita přednášek, čímž se kurz dle mých zkušeností velmi liší od jiných MBA programů v oblasti zdravotnictví.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Simona Másilková | Market Access Manager - Gilead Sciences
jak hodnotí program MHA »

 


Studium MHA nabízí rozšíření vzdělání a obzorů v mnoha různých oblastech zdravotnictví, tedy nejen z pohledu společnosti, kde pracuji. Myslím, že je velmi užitečný pro ty, kteří se rádi rozvíjejí a chtějí znát více, než svůj obor.


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Lubomír Matěna | vedoucí Odboru nákupu a investic,
Institut klinické a experimentální medicíny
jak hodnotí program MHA »

 


„V minulosti jsem pracoval jako manažer mimo oblast zdravotnictví. Tento kurs mi umožnil získat rychlý přehled o pravidlech a principech fungování zdravotnictví. Velmi kladně také hodnotím kvalitní tým lektorů s příkladnými znalostmi přednášené problematiky.“


 
Jana Maudrová | Finance Manager - Aspen Pharma Group
jak hodnotí program MHA »

 


"Studium je výjimečné interaktivním pojetím přednášek. Oceňuji kvalitu přednášejících, jejich hlubokou znalost problematiky a schopnost odpovědět na každou otázku. Mnohdy se navíc jedná o veřejně známé osobnosti, což jen zvyšuje atraktivitu celého programu.“Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Lenka Novotná | vedoucí právního odboru,
Oborová zdravotní pojišťovna
jak hodnotí program MHA »

 


Díky programu MHA jsem získala nejen zajímavé a užitečné poznatky, které využívám při své práci, ale především celou řadu cenných kontaktů i přátelství. Studium mi umožnilo načerpat zajímavé postřehy lidí, kteří se na zdravotnictví dívají z jiných úhlů pohledu, a to v neobyčejně přátelské atmosféře.


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Pavel Pivrnec | ředitel,
Multiscan
jak hodnotí program MHA »

 


„Na programu mne lákala možnost setkání s odborníky na nejvyšší úrovni a příležitost pro formální i neformální diskuze nad konkrétními problémy českého zdravotnictví. V tomto směru program MHA moje očekávání jednoznačně splnil.“


 
Ivana Sklenková | ekonomická ředitelka,
Fakultní nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
jak hodnotí program MHA »

 


„Pre štúdium MHA som sa rozhodla pre jeho špecializované zameranie na zdravotníctvo. Ako veľkú výhodu vidím možnosť výmeny skúseností s odborníkmi z rôznych oblastí z ČR a SR. Účasť v programe ma motivuje k hľadaniu nových riešení nielen v odbornej oblasti pri riadení nemocnice, ale aj pri mojom osobnom rozvoji. Veľmi pozitívne hodnotím kvalitu prednášajúcich s bohatými skúsenosťami z praxe.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Markéta Slavíková | bývalá ekonomická náměstkyně ředitele,
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.LF UK v Praze
jak hodnotí program MHA »

 


Studium mi přineslo mnoho užitečných informací, možnost výměny zkušeností a názorů na otázky řízení zdravotnictví, a to z různých úhlů pohledu. Myslím, že Advance Institute nabízí formou MHA studijní program nejvyšší odborné kvality.


 
Irena Storová | ředitelka
Státní ústav pro kontrolu léčiv
jak hodnotí program MHA »

 


„Vzhledem k tomu, že během vzdělávacího programu se potkávají odborníci a manažeři z celého resortu oblasti zdravotnictví, a to jak státní správy, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče, ale i průmyslu, včetně přednášejících z nejrůznějších oblastí, dochází k získání velmi komplexního pohledu na zdravotnickou problematiku. Byly pro mě velmi přínosné nejen přednášky, které kromě vysoce odborných informací obsahovaly i osobní zkušenosti přednášejících, ale i zdokonalení manažerských dovedností a pohledy a názory mých „ spolužáků“ právě na oblast regulatorní, ve které nyní působím.“

 
Michal Šnorek | předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice
jak hodnotí program MHA »

 


„Program MHA vytváří díky výběru studentů z různých segmentů zdravotnického systému unikátní prostředí pro sdílení a diskuzi názorů z různých úhlů pohledu. Jedná se o mimořádně kreativní platformu, jejíž klíčovou charakteristikou je vzájemná interakce velmi chytrých, vzdělaných a zkušených profesionálů. Studium bych doporučil kandidátům na řídící pozice ve zdravotnictví nebo manažerům v začátku výkonu jejich funkce.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Lukáš Velev | ředitel,
Nemocnice Jihlava
jak hodnotí program MHA »

 


"Studium MHA mi umožnilo podívat se na mnou řízenou nemocnici z jiné perspektivy, což považuji z pohledu jejího dalšího rozvoje za nesmírně cenné. Naučil jsem se lépe chápat úlohu a postavení nemocnice v síti a hledat příležitost pro rozvoj poskytovaných služeb.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Tomáš Vymazal | přednosta Kliniky anesteziol., resuscit. a intenz. péče,
Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK
jak hodnotí program MHA »

 


„Program MHA mi velmi rozšířil obzory a seznámil jsem se se zajímavými lidmi. Většina témat se týká mojí každodenní práce, dává mi možnost nahlédnout na principy fungování zdravotnictví. Kurz v tomto pojetí je fakt úžasný!“
 


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Rudolf Zvolánek | lékař, bývalý náměstek ředitele pro zdravotní péči,
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
jak hodnotí program MHA »

 


„MHA mi poskytuje poněkud jiný pohled na problematiku řízení a zejména možnost konzultovat aktuální problémy se svými kolegy – spolužáky, případně lektory. Množství příkladů probíraných ve výuce jsem již také dokázal využít v praxi, jako např. pravidla hodnocení bezpečnostních rizik.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Anna Žižková | ekonomická náměstkyně,
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
jak hodnotí program MHA »

 


„Tento program bych doporučila všem manažerům, kteří jsou noví v oblasti zdravotnictví, neboť zde mají možnost seznámit se s detailním fungováním pro ně doposud málo známé oblasti.“