Co říkají absolventi a studenti o programu


 
Robert Bukvay | vedoucí Oddělení kontrolingu,
Dôvera, zdravotná poisťovňa, Bratislava
jak hodnotí program MHA »

 


„Na Slovensku máme niekoľko podobných programov, ale ponuka študovať takýto program v Čechách ma zaujala najviac. Program MHA má zmysel aj pre ľudí pôsobiacich ve slovenskom zdravotníctve!“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Robert Czékus | ekonomický náměstek,
Fakultní nemocnice Brno
jak hodnotí program MHA »

 


"Účastníci jsou vybíráni z různých segmentů zdravotnictví: zástupci nemocnic, zdravotních pojišťoven, dodavatelských firem. Během kurzu se tak vytvoří neformální kontakty mezi účastníky, které lze využít v praxi při řešení pracovních problémů.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Petr Červený | bývalý vedoucí lékárny,
Fakultní nemocnice Plzeň
jak hodnotí program MHA »

 


"Tento program mi dal komplexní náhled na problematiku současného zdravotnictví a učí mě v kombinaci se soft skills tréninky efektivněji řešit problémy, které přede mnou denně vyvstávají.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Alena Dvořáková | vedoucí obchodně lékárenského odboru,
Fakultní nemocnice Plzeň
jak hodnotí program MHA »

 


„Mám důvěru ve výjimečnou kvalitu přednášejících. Výuka umožňuje vnímat témata v širších souvislostech a z jiné perspektivy, což je důležité pro komunikaci s kolegy z jiných oborů. Celkově je pro mne i atmosféra velmi motivující.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Jindřich Fínek | přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky,
Fakultní nemocnice Plzeň
jak hodnotí program MHA »

 


„Program MHA mne naučil lépe definovat problém, diagnostikovat potřebu změny a uskutečnit ji. Napomohl mi k pochopení některých ekonomických jevů ve zdravotnictví.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Jiří Froněk | přednosta Kliniky transplantační chirurgie,
Institut klinické a experimentální medicíny
jak hodnotí program MHA »

 


„Studium bych doporučil zejména lékařům v řídících funkcích. Management ve zdravotnictví je u nás podceňovaný, chybí edukace i sdílení zkušeností. Program MHA nabízí obojí.“

 
Robert Grill |  bývalý ředitel,
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze
jak hodnotí program MHA »

 


„Základní motivací pro účast v programu pro mne byla snaha získat lepší orientaci v aktuálním dění ve zdravotnictví a výhled střednědobého vývoje u nás i ve světě.“

hirsova
 
Jitka Hiršová | ekonomická náměstkyně - Nemocnice Jihlava
jak hodnotí program MHA »

 


„Studium programu MHA mi umožňuje získávat zkušenosti, které přesahují běžný rámec mých pracovních povinností. Oceňuji, že se nejedná o studium „na dálku“, ale o kurzy založené na pravidelném setkávání s lektory a ostatními studenty.“Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Monika Horníková | ředitelka - Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany, bývalá generální ředitelka - GlaxoSmithKline
jak hodnotí program MHA »

 


„Pre všetkých tých, ktorý plánujú rásť ako jedinci, hľadajú nové impulzy a radi by ovplyvňovali systém riadenia zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti v budúcnosti. Program pravidelne umožňujeme absolvovať tým zamestnancom, kde vhodne dopľňa ich osobný rozvoj.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Roman Chmel | přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky a zástupce náměstka pro LPP - Fakultní nemocnice Motol, 2. LF UK
jak hodnotí program MHA »

 


„ Na studium byly nejlepší reference, a to i od kolegů, kteří absolvovali MBA. Velkou výhodou programu MHA pro lékaře je cílené fokusování na oblast zdravotnictví.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Adam Janek | ředitel,
Oční centrum Praha
jak hodnotí program MHA »

 


„Studuji zároveň jiný MBA program, kde je cca 60% ryze teoretických pouček, které jsou těžko uplatnitelné v praxi. Oproti tomu program MHA je zaměřen na reálné problémy českého systému zdravotnictví a snaží se na tyto problémy nahlížet očima různých institucí a otevřeně se o těchto problémech diskutije. To velmi oceňuji.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Tomáš Jedlička | jednatel,
Masarykova nemocnice Privamed
jak hodnotí program MHA »

 


„Jednoznačně si cením zaměření specializovaného na zdravotnickou problematiku. Na programu také oceňuji to, že nenabízí jednoduché odpovědi, ale stimuluje spíše k pokládání otázek a hledání odpovědí z více pohledů.“


 
Branislav Jendroľ | Riaditeľ úseku služieb poistencom -
DÔVERA zdravotná poisťovňa
jak hodnotí program MHA »

 


„MHA to jsou zajímavé myšlenky o fungování zdravotnictví ve světě, klíčové informace o slovenském a českém zdravotnictví od skutečných expertů a k tomu výborný networking“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Aleš Kmínek | Medical Marketing Director,
AstraZeneca
jak hodnotí program MHA »

 


"Oceňuji zde zaměření na zdravotnictví, komplexitu a hlavně to, že se nesoustředí jen na Česko, ale ukazuje spoustu řešení v jiných zemích, které lze u nás použít. Studium je užitečné pro všechny, kteří chtějí vystoupit ze své specializace a touží porozumět zdravotnictví v jeho nesmírné komplexnosti."


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Petr Kocian | ředitel,
Oční klinika Neovize/Duovize
jak hodnotí program MHA »

 


"Po 20 letech aktivního působení v manažerských funkcích ve zdravotnictví jsem se rozhodl, že si rozšířím a osvěžím znalosti, které pro svou práci potřebuji. Program MHA mi vyhovuje mimo jiné tím, že je prakticky zaměřený, ale současně dostatečně kvalitně teoreticky podložený."


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Michal Kostern | Health Technology Assessment Manager,
AstraZeneca
jak hodnotí program MHA »

 


„Studium mi dalo širší perspektivu pohledu na české zdravotnictví z pozice jiných odvětví. Vysoce oceňuji i volbu přednášejících, kteří jsou skutečnými odborníky na danou problematiku.“


 
Petra Kotrbová | Odbor úhrad a smluvních vtahů se ZP
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
jak hodnotí program MHA »

 


„Úspěšné prosazení každé změny je závislé na motivaci a komunikaci. Nepodceňujte důležitost společného porozumění mezi zdravotníky a ekonomy. Přesvědčte se, že cíl máme všichni společný. “


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Marek Ľubušký | Case Manager, vedoucí lékař Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky na POR-GYN klinice, FN Olomouc
jak hodnotí program MHA »

 


„Program MHA jsem si zvolil na základě obsahové struktury a personálního zajištění a zatím zcela naplňuje má očekávání. “


 
Ivana Lupoměská | hlavní sestra,
Fresenius Medical Care-DS
jak hodnotí program MHA »

 


„Program se zaměřuje na zdravotnictví ve všech souvislostech. Je tak užitečný pro manažery ve zdravotnictví, sociální sféře a veřejné správě.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Milan Macek | přednosta,
Ústav biologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Motole
jak hodnotí program MHA »

 


„Nejvíce mne překvapila kvalita a multidisciplinarita přednášek, čímž se kurz dle mých zkušeností velmi liší od jiných MBA programů v oblasti zdravotnictví.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Simona Másilková | Market Access Manager - Gilead Sciences
jak hodnotí program MHA »

 


Studium MHA nabízí rozšíření vzdělání a obzorů v mnoha různých oblastech zdravotnictví, tedy nejen z pohledu společnosti, kde pracuji. Myslím, že je velmi užitečný pro ty, kteří se rádi rozvíjejí a chtějí znát více, než svůj obor.


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Lubomír Matěna | vedoucí Odboru nákupu a investic,
Institut klinické a experimentální medicíny
jak hodnotí program MHA »

 


„V minulosti jsem pracoval jako manažer mimo oblast zdravotnictví. Tento kurs mi umožnil získat rychlý přehled o pravidlech a principech fungování zdravotnictví. Velmi kladně také hodnotím kvalitní tým lektorů s příkladnými znalostmi přednášené problematiky.“


 
Jana Maudrová | Finance Manager - Aspen Pharma Group
jak hodnotí program MHA »

 


"Studium je výjimečné interaktivním pojetím přednášek. Oceňuji kvalitu přednášejících, jejich hlubokou znalost problematiky a schopnost odpovědět na každou otázku. Mnohdy se navíc jedná o veřejně známé osobnosti, což jen zvyšuje atraktivitu celého programu.“Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Pavel Pivrnec | ředitel,
Multiscan
jak hodnotí program MHA »

 


„Na programu mne lákala možnost setkání s odborníky na nejvyšší úrovni a příležitost pro formální i neformální diskuze nad konkrétními problémy českého zdravotnictví. V tomto směru program MHA moje očekávání jednoznačně splnil.“


 
Ing. Hynek Rais |Ředitel divize Čechy, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
jak hodnotí program MHA »

 


„Studium MHA považuji za dobrou investici pro sebe i pro rozvoj zdravotní pojišťovny. Poznatky, které získávám mohu v řadě případů srovnávat s praxí nebo přímo aplikovat. Oceňuji komplexní průřez témat, které mi dávají celkový náhled na systém zdravotní péče. Jsem rád, že při studiu mám možnost potkat řadu zajímavých lidí, kteří jsou pro mě odborně i osobnostně velkou inspirací a prima parťáci.“


 
Ivana Sklenková | ekonomická ředitelka,
Fakultní nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
jak hodnotí program MHA »

 


„Pre štúdium MHA som sa rozhodla pre jeho špecializované zameranie na zdravotníctvo. Ako veľkú výhodu vidím možnosť výmeny skúseností s odborníkmi z rôznych oblastí z ČR a SR. Účasť v programe ma motivuje k hľadaniu nových riešení nielen v odbornej oblasti pri riadení nemocnice, ale aj pri mojom osobnom rozvoji. Veľmi pozitívne hodnotím kvalitu prednášajúcich s bohatými skúsenosťami z praxe.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Markéta Slavíková | bývalá ekonomická náměstkyně ředitele,
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.LF UK v Praze
jak hodnotí program MHA »

 


Studium mi přineslo mnoho užitečných informací, možnost výměny zkušeností a názorů na otázky řízení zdravotnictví, a to z různých úhlů pohledu. Myslím, že Advance Institute nabízí formou MHA studijní program nejvyšší odborné kvality.


 
Irena Storová | ředitelka
Státní ústav pro kontrolu léčiv
jak hodnotí program MHA »

 


„Vzhledem k tomu, že během vzdělávacího programu se potkávají odborníci a manažeři z celého resortu oblasti zdravotnictví, a to jak státní správy, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče, ale i průmyslu, včetně přednášejících z nejrůznějších oblastí, dochází k získání velmi komplexního pohledu na zdravotnickou problematiku. Byly pro mě velmi přínosné nejen přednášky, které kromě vysoce odborných informací obsahovaly i osobní zkušenosti přednášejících, ale i zdokonalení manažerských dovedností a pohledy a názory mých „ spolužáků“ právě na oblast regulatorní, ve které nyní působím.“

 
Michal Šnorek | předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice
jak hodnotí program MHA »

 


„Program MHA vytváří díky výběru studentů z různých segmentů zdravotnického systému unikátní prostředí pro sdílení a diskuzi názorů z různých úhlů pohledu. Jedná se o mimořádně kreativní platformu, jejíž klíčovou charakteristikou je vzájemná interakce velmi chytrých, vzdělaných a zkušených profesionálů. Studium bych doporučil kandidátům na řídící pozice ve zdravotnictví nebo manažerům v začátku výkonu jejich funkce.“

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Lukáš Velev | ředitel,
Nemocnice Jihlava
jak hodnotí program MHA »

 


"Studium MHA mi umožnilo podívat se na mnou řízenou nemocnici z jiné perspektivy, což považuji z pohledu jejího dalšího rozvoje za nesmírně cenné. Naučil jsem se lépe chápat úlohu a postavení nemocnice v síti a hledat příležitost pro rozvoj poskytovaných služeb.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Tomáš Vymazal | přednosta Kliniky anesteziol., resuscit. a intenz. péče,
Fakultní nemocnice Motol a 2. LF UK
jak hodnotí program MHA »

 


„Program MHA mi velmi rozšířil obzory a seznámil jsem se se zajímavými lidmi. Většina témat se týká mojí každodenní práce, dává mi možnost nahlédnout na principy fungování zdravotnictví. Kurz v tomto pojetí je fakt úžasný!“
 


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Rudolf Zvolánek | lékař, bývalý náměstek ředitele pro zdravotní péči,
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
jak hodnotí program MHA »

 


„MHA mi poskytuje poněkud jiný pohled na problematiku řízení a zejména možnost konzultovat aktuální problémy se svými kolegy – spolužáky, případně lektory. Množství příkladů probíraných ve výuce jsem již také dokázal využít v praxi, jako např. pravidla hodnocení bezpečnostních rizik.“


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Anna Žižková | ekonomická náměstkyně,
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
jak hodnotí program MHA »

 


„Tento program bych doporučila všem manažerům, kteří jsou noví v oblasti zdravotnictví, neboť zde mají možnost seznámit se s detailním fungováním pro ně doposud málo známé oblasti.“