Portál poskytuje aktuálne informácie ohľadom prebiehajúcej pandémie COVID-19 pre lekárov i pacientov. Súčasťou sú i aktuálne usmernenia slovenských a zahraničných odborných spoločností a preklady voľne dostupných článkov zahraničných autorov.

https://korona.unm.sk