Lidé v AHMI

Tým Advance Healthcare Management Institute tvoří lidé, kteří se dlouhodobě věnují jak analýze problémů zdravotnictví v ČR, tak i hledání a prosazování jejich možných řešení.
Při přípravě vzdělávacích programů Advance Institute vycházíme z osobních zkušeností z prestižních zahraničních univerzit jako je Harvard School of Public Health, Brandeis University v Bostonu nebo INSEAD ve Francii.

MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

Řídicí partner a interní lektor

lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řízení zdravotnictví na Harvard University. Působil 3 roky jako náměstek ministra zdravotnictví zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky. Od roku 2002 do roku 2005 pracoval pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR jako poradce a ředitel strategie. V letech 1998 až 2002 působil jako konzultant mezinárodní poradenské firmy McKinsey&Company v několika evropských zemích na projektech v oblasti zdravotnictví a finančních služeb. Přednášel ekonomii zdravotnictví na Karlově univerzitě a několik let pracoval jako lékař-internista.

 

V Advance Institute je odpovědný za strategické řízení a vztahy s klienty. Jako odborný garant má na starosti zejména oblast analýzy a výzkumu zdravotnických a pojišťovenských systémů, strategického managementu a informačních technologií ve zdravotnictví.

Mgr. Henrieta Tulejová, M.S.

Partner a interní lektorka

ekonomka, vystudovala Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostonu a finanční management na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě. Je spoluzakladatelem, partnerem a interním lektorem v Advance Healthcare Management Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Přednáší zejména v předmětech Ekonomie zdravotnictví, Řízení vztahů s pacienty a zákazníky a Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění. Rovněž pracuje jako senior konzultant ve společnosti Advance Healthcare Management Consulting, kde se věnuje analýzám a poradenství v oblasti zdravotního pojištění, řízené péče, disease management programů a kontrahování zdravotní péče. Více než 5 let působila jako manažer odboru strategického plánování v Dôvera, zdravotní pojišťovna, a.s., kde se věnovala přípravě a zavádění inovativních projektů jako je disease management program pro diabetiky, projekt řízené péče Plán Medipartner, system přerozdělení podle PCG a inovativní platební mechanizme včetně DRG. Předtím působila několik let jako členka reformních týmů Tomáše Julínka a Rudolfa Zajace, kde se věnovala oblastem regulace zdravotních pojišťoven a veřejného zdravotního pojištění.

 

V Advance Institute spolupracuje na přípravě a organizaci programu MHA. Jako odborný garant má na starosti zejména předměty zaměřené na ekonomii zdravotnictví a analýzu zdravotních systémů, finanční management a řízení vztahů s klienty a zákazníky.

MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D.

Partner a interní lektor

lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii se specializací na management zdravotních služeb na Vysoké škole ekonomické. Jako konzultant na ministerstvu zdravotnictví se v letech 2007 – 2009 a 2011- 2012 podílel na implementaci systému DRG do úhrad akutní hospitalizační péče.  Je spoluzakladatelem, interním lektorem a partnerem Advance Healthcare Management Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Rovněž je partner a senior konzultant ve společnosti Advance Healthcare Management Consulting, kde se věnuje analýzám a poradenství v oblasti hodnocení produkce poskytování zdravotních služeb, metodice kontrahování zdravotní péče, DRG a analýzám struktury a toku zdravotních služeb nad kmeny zdravotních pojišťoven.

 

V Advance Institute se věnuje zejména analýze systémů zdravotního pojištění a financování zdravotnictví se zaměřením na nové trendy.

MUDr. Tomáš Macháček

Partner a interní lektor

lékař, absolvent medicíny na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1992 má soukromou lékařskou praxi. V letech 1996-1998 a 2006-2008 působil jako poradce ministra zdravotnictví. Je jedním z autorů návrhu reformy českého zdravotnictví prosazované ministrem Julínkem. Jeho společnost KlientPRO jako první v České republice administruje integrované systémy řízené péče založené na kapitačním kontraktu, které provozuje pro zdravotní pojišťovny a skupiny lékařů od roku 2000. Je zodpovědný za programovou náplň mezinárodních konferencí International Health Summit, které pořádá sdružení Reforma zdravotnictví - forum.cz v Praze od roku 2004.

 

V Advance Institute se věnuje zejména analýze systémů zdravotního pojištění a financování zdravotnictví se zaměřením na nové trendy.

James A. Rice, Ph.D.

Partner

dlouhodobě se věnuje výzkumu a poradenství ministerstvům, lékařům a vedoucím pracovníkům v sektoru zdravotnictví a mezinárodnímu výzkumu se zaměřením na financování veřejné zdravotní péče. Je partnerem konzultační skupiny pro zlepšování výkonnosti zdravotnictví se zaměřením na řízení změn a organizační efektivitu. Přednáší v International Health Leadership Program-u na univerzitě v Cambridge, na American Graduate School of International Management, Phoenix, Arizona a na School of Public Health, University of Minnesota.

 

V Advance Institute je odpovědný za uzavíraní strategických partnerství s renomovanými zahraničními vzdělávacími institucemi s cílem zvyšování kvality vzdělávacích programů Advance Institute.

Lenka Kadlecová

Vedoucí kanceláře

Absolventka gymnázia a pomaturitního studia cestovního ruchu. Po maturitě krátce pracovala v cestovní kanceláři Čedok. Poté odešla do finanční sféry, kde působila 5 let ve Winterthur pojišťovně a penzijním fondu, jako asistentka generálního ředitele a country managera. Od roku 2004 pracovala v HVB Bank nyní Unicreditbank, na oddělení Corporate finance jako odborná asistentka a od roku 2009 na oddělení Commercial Real Estate jako Account Officer. Od prosince 2018 je součástí Advance Institute a je zodpovědná za provoz, administrativu a logistiku vzdělávacích programů.

 

 

Karolína Marešová

Koordinátorka projektů

Vystudovala ošetřovatelství a sociální péči. Po studiu se krátce věnovala práci v oboru, poté odešla do managementu stavební firmy. Od srpna 2019 pracuje pro Advance Institute. Je zodpovědná mimo jiné za obsahovou správu webových stránek, zpracování audiozáznamů přednášek v programu Master of Healthcare Administration, komunikaci s lektory a zajištění studijních materiálů. Jako projektový manager má na starosti přípravu mezinárodní konference Prague International Health Summit.