Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 10/2015 www.advanceinstitute.cz
 

Milé čtenářky a milí čtenáři,

 

Rozšiřování kompetencí nelékařů je hlavním tématem našeho dalšího newsletteru. Zvyšující se průměrný věk lékařů a jejich nedostatek, ale i potřeba změn v organizaci následné péče a péče o chronicky nemocné, nutí zdravotnická zařízení po celém světě hledat nové způsoby organizace práce. S tím souvisí větší zapojení nelékařských pracovníků nejen do klinických procesů, ale i do manažérských odpovědností. Tento vývoj bude vyžadovat změnu zažitých postojů a procesů nejen ve zdravotnických zařízeních, ale i v pojišťovnách a u regulátorů. V tomto čísle jsme se podívali na inspirativní příklady nejenom v zahraničí, ale i v Čechách.

 

 

více »

 

Neméně zajímavým tématem je i posilování odpovědnosti pacientů při péči o vlastní zdraví a využití principů behaviorální ekonomie. Tomuto tématu se věnovala ve své diplomové práci naše talentovaná kolegyně.

 

Nechybí ani pravidelné rubriky - legislativní monitoring a aktuální makroekonomický výhled.

 

Neváhejte tento newsletter sdílet s dalšími lidmi, pro které by mohl být užitečný.

 

 

Přejeme vám příjemné čtení.

 

 

Daniel Hodyc,

Pavel Hroboň,

Tomáš Macháček,

Henrieta Tulejová

 
title
 

 

Rozšiřování kompetencí nelékařů v ČR

 

 

Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 25. 10. 2015

 

Příčiny rozšiřování kompetencí nelékařů v zahraničí – potřeba naplnění nových rolí, nedostatek lékařů, tlak na lepší výsledky a snížení nákladů – platí samozřejmě i v ČR. Zatím jsme se sice nedočkali vzniku nových profesí plánovitě přebírajících od lékařů části jejich klinických činností, prakticky si ale zejména zdravotní sestry v mnoha případech osvojují klinické nebo manažerské kompetence, které tradičně náležely lékařům. více »

 
 
Posilování kompetencí zdravotních sester v managementu nemocnic a řízení klinických procesů

Daniel Hodyc a Petra Kucová | 25. 10. 2015

 

Změny v organizaci zdravotní péče, narůstající tlak na kapacity lékařů při zajištění plného rozsahu akutní i následné lůžkové péče spolu s trvale narůstajícími mzdovými náklady nutí prakticky všechny poskytovatele zdravotní péče hledat taková řešení a organizační schémata, která umožní větší využití nelékařských zdravotnických profesí v klinických i manažerských procesech. více »

 
Motivace pacientů k péči o zdraví a behaviorální ekonomie
Petra Kucová | 25. 10. 2015
 

Pod vedením Henriety Tulejové vznikla na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy diplomová práce, která se zaměřuje na způsoby motivování pacientů k péči o své vlastní zdraví. Kromě samotné motivace pacientů se práce detailně zabývá adherencí pacientů k léčbě a způsobům jejího měření a poskytuje velmi kvalitní a rozsáhlou rešerši na toto téma.

více »

 

 

Legislativní novinky (únor 2015 – říjen 2015)

Lenka Novotná | 25. 10. 2015

 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od února do října 2015. Začátkem ledna bylo vydáno několik zásadních právních předpisů, po jejichž vyhlášení ve Sbírce zákonů napřeli legislativci své síly do dokončení dalších, dříve plánovaných novel. Bezesporu největší událostí celého období, alespoň pro zdravotní pojišťovny, je přijetí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění přezdívané „transparenční novela“. více »

 
 
 

Makroekonomický vývoj a jeho dopady na zdravotnictví

Blanka Weyskrabová | 25. 10. 2015

 

Ekonomika státu na makroúrovni a vývoj základních makro ukazatelů přímo ovlivňují nejen hospodaření jednotlivých zdravotnických zařízení, ale také mají zásadní vliv na objem financí vybraného pojistného, které z majoritní části slouží právě k úhradě zdravotní péče. Zde představujeme základní přehled o vývoji a predikci makro ukazatelů dle poslední dostupné predikce Ministerstva financí (červenec 2015) ve srovnání s predikcí z července předchozího roku. více »

 

 

 
Vliv adaptačního procesu na nově nastupující zdravotnické pracovníky
 

Souhrn závěrečné práce studenta

 

25. 10. 2015

 

Z hlediska ředitele významné nemocnice regionálního charakteru se ve své práci autor Mgr. David Rezničenko zaměřuje na problematiku adaptačního procesu nových zaměstnanců nemocnice, a to jak lékařů, tak nelékařských zdravotníků. více »

 
 
Řízení kompetencí lékařů – nástroj zvyšování efektivity a bezpečí zdravotní péče
 

Souhrn závěrečné práce studenta

 

25. 10. 2015

 

Závěrečná práce Františka Vlčka se zaměřuje na problematiku vymezení a řízení kompetencí lékařů v nemocnicích. Řízení kompetencí lékařů ve zdravotnických zařízeních autor popisuje jako proces důsledného přidělování a hodnocení kompetencí lékařům dle předem stanovených kritérií, s primárním cílem standardizovat úroveň kvality, bezpečí a efektivity poskytované péče. více »

 
 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE