Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
A2; 7/2014 www.advanceinstitute.cz
 
 

Milé čtenářky a milí čtenáři,

 

Dříve než se rozběhneme na zasloužený letní odpočinek, přinášíme vám další číslo newsletteru.


Dnešní úvodník nezačnu tradičně hlavní tématem tohoto čísla, ale informací o úspěšných obhajobách a graduaci již 4. ročníku programu Master of Healthcare Administration.

Tento program je připraven speciálně pro potřeby manažerů ve zdravotnictví a dnes má již přes 100 absolventů a studentů. Tak jako v minulých letech jsme v rámci obhajob slyšeli množství zajímavých závěrečných prací. První z nich vám přinášíme již dnes v podobě abstrakt.

 

více »

 

Obě práce se věnují aktuálním problémům současného farmaceutického trhu, jedna probíhajícím změnám obchodního modelu farmaceutických společností, druhá problematice re-exportu, který vyvolává řadu negativních důsledků, z nichž nejzávažnější je omezení dostupnosti léčiv pro pacienty ve zdrojových zemích.


Jak již jistě tušíte na základě výběru abstrakt závěrečných prací, hlavním tématem dnešního newsletteru jsou léky a jejich dostupnost v rámci omezených rozpočtů veřejného zdravotního pojištění. Tlak na zvyšování efektivity zdravotnictví vynesl do popředí otázku hodnoty za peníze nejenom nově vstupujících léků, zdravotnických prostředků a technologií. V tomto čísle jsme se proto zaměřili na zahraniční zkušenosti s kontrakty založenými na sdílení rizika (risk-sharing), porovnání výsledků hodnocení vybraných léčiv ze strany několika národních agentur a na problematiku horizon scanning s cílem snižovat riziko při úhradě nových léků.

 

Samostatný článek věnujeme zhodnocení 19 opatření navržených ministrem Svatoplukem Němečkem s cílem zvýšit transparentnost a efektivnost systému veřejného zdravotního pojištění.


Přinášíme také aktualizaci makroekonomického výhledu české ekonomiky a shrnutí hlavních závěrů konference „Benchmarking struktury péče a klinické praxe – klíč k úsporám a zvýšení kvality“ pořádané v květnu společností Advance Hospital Analytics (www. hospitalanalytics.cz).


Neváhejte tento newsletter sdílet s dalšími lidmi, pro které by mohl být užitečný.
Přejeme vám příjemné čtení a pohodové prázdniny.

 

 

Daniel Hodyc,

Pavel Hroboň,

Tomáš Macháček,

Henrieta Tulejová

 
title
 
Risk sharing kontrakty
 

 

Jindřich FínekAleš KmínekHenrieta Tulejová | 2. 7. 2014

 

Nové, nákladné léky/ molekuly zejména z oblasti cílené léčby, vstupují po stanovení ceny a úhrady regulátorem na náš trh do značně těsného prostředí. Tento přeplněný prostor není ani tak vytvářen konkurenčním tlakem, jako vlivem fixního rozpočtu poskytovatelů na tuto ( i jiné) nákladnou terapii.

 

Pokud se jedná o nové léčebné indikace ověřených léků či objevení se léčebných možnosti ve zcela nové oblasti, jako je v onkologii léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty, nejsou rozpočty plátců na tento náraz připraveny, a dochází tak k zásadnímu omezování dostupnosti těchto přípravků pro nemocné.  více »

 
 
Skúsenosti s kontraktami na zdieľanie rizika (risk sharing contracts)

Henrieta Tulejová | 2. 7. 2014

 

Ekonomická kríza a tlak na zvýšenie efektívnosti využívania prostriedkov verejného zdravotného poistenia priniesli do popredia otázku hodnoty za peniaze (nielen) novovstupujúcich liekov, zdravotníckych pomôcok a technológií (ďalej ako „technológia“). Takúto informáciu majú možnosť získať zdravotné poisťovne a poistenci práve v rámci kontraktov na zdieľanie rizika, tzv. risk-sharingových kontraktov. více »

 
Snížení rizika při úhradě nových léčebných přípravků
Pavel Hroboň  | 2. 7. 2014
 

Uvedení nových léčebných přípravků na trh byla vždy riziková záležitost. V průběhu samotného výzkumu se do fáze klinického testování dostane jen zlomek původně vybraných látek. Přesto i u nich zůstává vysoké riziko neúspěšnosti ve fázi III klinické zkoušky a při následném uvedení na trh.  více »

 

 

 

 

 

Výsledky hodnocení vybraných léčiv

Pavel Hroboň

Blanka Weyskrabová | 2. 7. 2014

 

V rámci hlavního tématu tohoto newsletteru, kterým je léková politika, jsme se podívali na výsledky hodnocení vybraných léčiv ze strany vybraných národních agentur. Činnost jednotlivých agentur se od sebe liší nejen v detailech metodiky, ale i v jejich úkolu. více »

 

 

 

 

 

 
 
 

Implikace změn v interním a extrením prostředí do obchodního modelu originálních farmaceutických firem

 

Souhrn závěrečné práce studenta

 

 

2. 7. 2014

 

 

 

 

Cílem práce MUDr. Ing. Zuzany REMROVÉ  je popsat některé z hlavních trendů současného ekononomického, demografického a sociálního kontextu farmaceutického trhu, a jejich dopady na ekonomiku firmy.  Práce hodnotí také změny obchodního modelu s tímto související se zaměřením na vznik regionálních organizačních struktur.  více »

 

 

 

 
 
Reexport léčiv v EU, jeho vliv na dostupnost léčiv pro české pacienty, možná rěšení
 

Souhrn závěrečné práce studenta

 

Blanka Weyskrabová a

Pavel Hroboň | 2. 7. 2014

 

Autor práce Ing. Daniel MAREČEK se věnuje problematice reexportu léčiv (neboli paralelnímu obchodu s léčivy), tedy situaci, kdy existující mezinárodní rozdíly v cenách léčiv umožňují nákup v zemi s nižšími cenami (zdrojová země) a vývoz do zemí za účelem prodeje za vyšší ceny (příjmová země). Paralelní obchod je zpravidla realizován distributory nezávislými na výrobcích léčiv. Cenový rozdíl musí být dost velký na to, aby vyvážil náklady na transport a logistiku s touto činností spojenou.  více »

 

 

 

 
Legislativní novinky (únor 2014 – zač. června 2014)

Lenka Novotná| 2. 7. 2014

 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od února do začátku června 2014. Začátkem tohoto období došlo ke střídání na pozici ministra zdravotnictví, což předznamenalo i další personální změny na klíčových místech v resortu zdravotnictví. Ministr Svatopluk Němeček se věnuje zejména problematice financování veřejného zdravotního pojištění a navrhuje celou řadu opatření, která mají směřovat ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti celého systému. Hodnocení těchto návrhů se věnujeme v samostatném článkuvíce »

 

 
 
19 opatření Ministerstva zdravotnictví ke zvýšení efektivnosti a transparentnosti veřejného zdravotního pojištění

Lenka Novotná, Pavel Hroboň | 2. 7. 2014

 

 

Hodnocení návrhu systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění. více »

 

 
 
Makroekonomický vývoj a jeho dopady na zdravotnictví

Blanka Weyskrabová | 2. 7. 2014

 
Stejně jako pro ostatní sektory i pro zdravotnictví je stav a kondice ekonomiky státu z makroekonomického hlediska klíčová a vývoj ukazatelů ovlivňuje v českém zdravotnictví řadu oblastí. V oblasti systému veřejného zdravotního pojištění mají největší dopad ekonomická aktivita obyvatel a její struktura (podrobnosti o vlivu těchto faktorů a predikci příjmů systému viz Finanční výhled českého zdravotnictví: Mírný  optimismus pro rok 2014). Odhady vývoje parametrů ovlivňujících ekonomickou aktivitu české populace jsou dostupné z kvartální makroekonomické predikce ministerstva financí. Zde představujeme základní přehled o vývoji a predikci ve srovnání s predikcí z července 2013, která byla základem právě pro finanční výhled představený v minulém čísle newsletteru 01/14. více »
 
 
Konference na téma benchmarking struktury péče a klinické praxe

Pavel Hroboň | 2. 7. 2014

 
V květnu se v Průhonicích odehrála konference „Benchmarking struktury péče a klinické praxe – klíč k úsporám a zvýšení kvality“ pořádaná společností Advance Hospital Analytics (www. hospitalanalytics.cz). Tématem konference byly jednak obecné možnosti srovnávání struktury péče a spotřeby zdrojů při léčbě pacientů zařazených do jedné DRG baze, jednak první konkrétní výsledky projektu srovnání produkce 4 fakultních nemocnic.  více »
 
 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE