number  advance newsletter
A1; 1/2016 www.advanceinstitute.cz
 

Milé čtenářky a milí čtenáři,

 

Dnešní úvodník bude netradiční, ale významný. Je to pozvánka na další ročník prestižní konference Prague International Health Summit 2016 na téma Léčba a prevence chronických nemocí – Hlavní výzva dnešních zdravotních systémů, která se koná ve dnech 19.-21.5. 2016 v hotelu International v Praze.

 

 

více »

 

Chronické neinfekční nemoci (diabetes, cévní onemocnění, astma, mentální problémy, onkologická onemocnění a další) představují již dnes obrovskou medicínskou i ekonomickou zátěž zdravotních systémů i celých společností. Jejich výskyt přitom bude narůstat díky stárnutí obyvatelstva a zvýšenému výskytu rizikových faktorů jako je obezita, nedostatek pohybu, kouření, nevhodné složení stravy a další. Tyto rizikové faktory jsou v obyvatelstvu zemí střední a východní Evropy zastoupeny mimořádně silně.

Naše zdravotní systémy a jejich financování byly nastaveny v minulých dobách, kdy hlavním problémem byly infekční nemoci. Jejich léčba byla převážně krátkodobá a nevyžadovala koordinaci významného množství poskytovatelů. Naopak, s chronickými nemocemi žijí lidé léta a desítky let a jejich průběh významně ovlivňují svým chováním. Pečovat by o ně měla celá řada poskytovatelů působících na různých místech zdravotního systému. Například u pacientů s cukrovkou jde o praktické lékaře, diabetology, dietní sestry a poradce, očaře, neurology, kardiology, případně chirurgy a další zdravotníky působící jak v ambulantní sféře, tak v nemocnicích. Bez úzké koordinace jejich činnosti, výměny dat a zapojení pacienta není možné dosáhnout efektivní péče.

Výzva, kterou představují chronické nemoci, se nevyhne žádnému zdravotnímu systému a žádné jeho části. Týká se státní správy, zdravotních pojišťoven, ambulantních poskytovatelů, nemocnic, dodavatelů léků a zdravotnických prostředků.

Dovolujeme si vás proto pozvat na Prague International Health Summit 2016, odbornou konferenci věnující se výzvě chronických nemocí a možnostem jejich prevence a léčby. V průběhu konference budou představeny praktické nástroje a zkušenosti s omezením dopadu chronických nemocí ze západní Evropy, USA, ale i zemí střední a východní Evropy. Pozornost bude věnována rolím všech hlavních aktérů ve zdravotnictví:

 

  • Podpoře koordinace péče, efektivitě a kvalitě ze strany plátců. Zdravotní pojišťovny mají k takové podpoře celou řadu nástrojů, včetně kontraktů, platebních mechanismů zaměřených na výsledek, identifikace vysoce rizikových jedinců v pojistném kmeni a vzdělávacích a motivačních programů pro své pojištěnce.
  • Integraci péče, propojení nemocničních a ambulantních služeb a větší pozornosti věnované prevenci a kontinuitě zdravotní péče ze strany jejích poskytovatelů. Skutečná integrace péče je umožněna společnou motivací, sdílením dat a standardizací péče na základě poznatků evidence based medicine.
  • Podpoře změny chování pacientů se zapojením státní a místní správy, pojišťoven, poskytovatelů, zaměstnavatelů, škol , místních komunit a pacientských organizací. Poskytované informace a motivační systémy musí být zaměřeny na potřeby, hodnoty a způsoby komunikace různých společenských a ekonomických skupin.

 

Konference se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR a rektora Univerzity Karlovy.

 

Na Prague International Health Summit 2016 se setkáte s více než dvěma sty delegáty z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí střední a východní Evropy. Přednášet budou přední odborníci z regionu, zemí západní Evropy, Izraele a USA.

Před zahájením konference se ve čtvrtek 21.5.2016 dopoledne ještě odehraje paralelní sympozium na téma „Zkušenosti s prevencí infekce v chirurgické ráně”, pořádané ve spolupráci s firmou Johnson & Johnson.

Prezentace a diskuse budou tlumočeny mezi češtinou a angličtinou. Program konference, možnost přihlášení a řadu dalších informací naleznete na www.pragueihs.eu.

 

Těšíme se na setkání na mimořádné odborné i společenské události, za kterou Prague International Health Summit 2016 považujeme.

 

Neváhejte tento newsletter sdílet s dalšími lidmi, pro které by mohl být užitečný.

 

 

Přejeme vám příjemné čtení.

 

 

Daniel Hodyc,

Pavel Hroboň,

Tomáš Macháček,

Henrieta Tulejová

  

 

Úhradová vyhláška pro rok 2016

 

 

Daniel Hodyc, Advance Healthcare Management Consulting | 1. 2. 2016

 

Příčiny rozšiřování kompetencí nelékařů v zahraničí – potřeba naplnění nových rolí, nedostatek lékařů, tlak na lepší výsledky a snížení nákladů – platí samozřejmě i v ČR. Zatím jsme se sice nedočkali vzniku nových profesí plánovitě přebírajících od lékařů části jejich klinických činností, prakticky si ale zejména zdravotní sestry v mnoha případech osvojují klinické nebo manažerské kompetence, které tradičně náležely lékařům. více »

 

 
Zdravotnické prostředky – současné a očekávané změny v regulaci vstupu na trh a úhrad

Pavel Hroboň | 16. 1. 2016

 

7. setkání Advance Health Leadership Forum 19.-20.11. 2016 se věnovalo zdravotnickým prostředkům. Téma je vysoce aktuální - změn v oblasti regulace vstupu na trh a úhrad zdravotnických prostředků se v poslední době odehrálo několik a další jsou na obzoru. více »

 
Legislativní novinky září 2015 - leden 2016
Lenka Novotná | 1.2. 2016
 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od konce října 2015 do ledna 2016. Úhradová vyhláška pro rok 2016 vyšla netradičně ve více než dvouměsíčním předstihu před koncem kalendářního roku. více »

 

 

Makroekonomický vývoj a jeho dopady na zdravotnictví

Blanka Weyskrabová | 1. 2. 2016

 

I v tomto vydání newsletteru představujeme základní přehled o vývoji a predikci makroekonomických ukazatelů České republiky, uvedené v aktuální predikci Ministerstva financí (leden 2016). více »

 
 
 

Náklady na léčbu vzácných onemocnění

Souhrn závěrečné práce studenta

 

1. 2. 2016

 

Závěrečná práce prof. Macka se zaměřuje na problematiku nejčastějšího vzácného onemocnění – cystické fibrózy. Práce přináší důkazy o tom, jak včasná diagnostika nemocinici a centralizace péče o toto vzácné onemocnění do 5 vybraných center vede k zavádění a optimalizaci „ healthcare pathways“ a tím i snižování nákladů na péči. více »

 

 

 
Standard propouštěcí zprávy ve FN Plzeň
 

Souhrn závěrečné práce studenta

 

1. 2. 2016

 

Závěrečná práce absolventky programu MHA Terezy Cubrové se věnuje standardizaci propouštěcí zprávy ve fakultní nemocnici. Návrh propouštěcí zprávy vychází ze zahraničních zkušeností, které jsou v práci detailně studovány, a současné situace v nemocnici. Kromě vytvoření samotného protokolu zprávy se práce zabývá i implementací propouštěcí zprávy, jejímu vyhodnocování a nastavení zpětné kontroly. Stručně se též věnuje nákladovosti a návratnosti investice.více »

 
 
Online sledování nákladů na léčbu hospitalizovaného pacienta
 

Souhrn závěrečné práce studenta

 

1. 2. 2016

 

Závěrečná práce doc. Froňka se zaměřuje na problematiku nákladové stránky používaných léčebných postupů, jejíž znalost může sloužit jako podklad k efektivnějšímu nastavení procesů a řízení kliniky. Autor v práci představuje projekt probíhající na Klinice transplantační chirurgie IKEM, který byl za jeho působení jako přednosty kliniky implementován a je v současnosti využíván a dále kultivován. Podstata projektu spočívá v rozšíření používaného klinického softwaru o informace o reálných nákladech probíhající hospitalizace. více »

 
 
Advance Institute Advance Consulting

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

T +420 720 657 115
A Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE