Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
1; 2/2014 www.advanceinstitute.cz
 
 

Milé čtenářky a milí čtenáři,

 

První newsletter tohoto roku věnujeme úhradám zdravotních služeb a jejich makroekonomickému rámci. Hlavním tématem je úhradová vyhláška pro rok 2014, která přináší řadu novinek jak pro poskytovatele, tak pro zdravotní pojišťovny, a to zejména ve způsobu použití DRG jako základu pro úhrady akutní nemocniční péče.

 

více »

 

Rok 2014 by mohl být zlomový z hlediska dalšího rozvoje DRG systému. Dosavadní způsob kultivace DRG narazil na své hranice a vyžaduje zásadnější změny a inovativní přístup na základě konsenzu plátců poskytovatelů a ministerstva.

 

Úhradová vyhláška s námi velmi pravděpodobně v příštích letech zůstane, je ale třeba si uvědomit, že často řeší hlavně problémy, které sama v minulosti způsobila. Mimo to se pohybuje na hraně ústavnosti. Její existence není dlouhodobě potřebná, což ukazují příklady zrušení centrální regulace cen a platebních mechanismů z jiných zemí.

 

Prognóza finanční situace ve zdravotnictví je v porovnání s rokem 2013 důvodem k mírnému optimizmu. Stabilita systému je ale vzhledem k vyčerpaným rezervám a zápornému saldu zdravotních pojišťoven velmi vratká. Financování zdravotnictví si vyžaduje hlubší strukturální reformy.

 

Abstrakty z vybraných závěrečných prací absolventek programu Master of Healthcare Administration ukazují, že DRG je nejen platebním mechanizmem, ale napomáhá i k měření, srovnávání a řízení výkonnosti klinik a identifikaci oblastí pro zlepšení, např. formou standardizace klinických postupů nebo kultivace DRG systému. Jsme rádi, že Vás newsletter zaujal a budeme vděční, když ho budete sdílet s dalšími lidmi, pro které by mohl být užitečný.

 

Přejeme vám příjemné čtení.

 

 

Daniel Hodyc,

Pavel Hroboň,

Tomáš Macháček,

Henrieta Tulejová

 
title
 
Co přináší úhradová vyhláška v oblasti akutní lůžkové péče na rok 2014
 
Daniel Hodyc | 14. 2. 2014
 

Záměrem tohoto textu je pokud možno přehledně shrnout hlavní principy, které jsou v dané oblasti v úhradové vyhlášce na rok 2014 uplatněny. Nejedná se tedy o kompletní výčet a interpretaci všech výpočtů a regulací, které jsou ve vyhlášce použity. více »

 
 
Potřebujeme úhradovou vyhlášku?
Pavel Hroboň | 14. 2. 2014
 

Úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví každý rok vzbuzuje mezi poskytovateli a pojišťovnami poměrně velké vášně. Pokud nedojde k podání nové stížnosti a přelomovému výroku ústavního soudu směřujícímu k jejímu zrušení, bude je velmi pravděpodobně vzbuzovat i v příštích letech. více »

 

 

 

 
Inovativní přístup ke kultivaci DRG v ČR
Petr Tůma  | 14. 2. 2014
 

Shrnutí postřehů ze stejnojmené přednášky, která zazněla na konferenci zaměřené na budoucnost DRG v ČR, pořádané společností Advance Hospital Analytics 11.12.2013. více »

 

 

 

 

 

 

Legislativní novinky (listopad 2013 – leden 2014)

Lenka Novotná | 14. 2. 2014
 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od listopadu 2013 do ledna 2014. Přesto, že již koncem listopadu 2013 byla po říjnových předčasných volbách ustavena nová Poslanecká sněmovna, ještě další dva měsíce řídila Českou republiku vláda v demisi. více »

 
 
 
 
Četli jsme: Co se může zdravotnictví naučit od letectví 
 

Doporučení na zajímavou knihu:

Atul Gawande: The Checklist Manifesto

 
Henrieta Tulejová | 14. 2. 2014
 
Zdravotnictví a letectví jsou si v mnohem podobné. Léčení pacientů stejně jako řízení letadla jsou komplexní procesy, které si vyžadují kooperaci několika zkušených a vysokokvalifikovaných specialistů. více »
 
 
Optimalizace hospodaření dermatovenerologické kliniky
 
Souhrn závěrečné práce studenta
 

Blanka Weyskrabová a

Daniel Hodyc |14. 2. 2014

 
Práce Prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc. se zabývá analýzou hospodaření lůžkové části kliniky podle počtu případů v DRG skupinách v letech 2009-2012 dle délky hospitalizace a casemixu. více »
 
 
Jak se vyrovnává III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol se zavedením DRG
 
Souhrn závěrečné práce studenta
 

Blanka Weyskrabová a

Daniel Hodyc |14. 2. 2014

 

Autorka MUDr. Helena Šmejkalová ve své práci hodnotí schopnost úhradového a klasifikačního mechanizmu DRG přiřadit odpovídající úhradu i klinice s vyšší koncentrací specializované péče.

více »

 
 
Finanční výhled českého zdravotnictví – mírný optimismus pro rok 2014
Blanka Weyskrabová | 14. 2. 2014
 
Celkově se dá očekávat, že finanční situace bude oproti roku 2013 mírně pozitivnější pro poskytovatele. Stabilita systému veřejného zdravotního pojištění však bude vzhledem k vyčerpaným rezervám, zápornému saldu pojišťoven a nepříliš optimistické makroekonomické predikci pro Českou republiku opět ve stavu ohrožení. více »
 
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci
 

Benchmarking struktury péče a klinické praxe - klíč k úsporám a zvýšení kvality

 
pořádanou Advance Hospital Analytics 
 
 
DATUM A ČAS KONÁNÍ:  
 

středa 21. 5. 2014,

9:00-16:00

 
 

REGISTRACE NA STRÁNKÁCH  www.hospitalanalytics.cz/konference

 

 
 

Velký zájem o 5.ročník programu MHA

 
 

Koncem ledna 2014 jsme otevřeli již 5. ročník vzdělávacího programu pro manažery ve zdravotnictví Master of Healthcare Administration.

 

Těší nás velký zájem o studium, díky němuž byla kapacita programu v 5.ročníku naplněna. Jsme velice rádi, že se podařilo opět dosáhnout významné diverzity studentů a silného zastoupení jak poskytovatelů, tak zdravotních pojišťoven a dodavatelů do systému. Vzájemná výměna zkušeností a myšlenek je jednou z největších předností programu. více »

 

 
 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE