« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
1; 11/2013 www.advanceinstitute.cz

 

Program na zlepšení stavu výživy dialyzovaných pacientů

Souhrn závěrečné práce studenta programu MHA  

 
Tomáš Macháček | 13. 11. 2013
 

O autorovi práce: Mgr. Ivana Lupoměská je hlavní sestrou sítě dialyzačních center společnosti Fresenius Medical Care –DS, s.r.o., která provozuje v České republice 19 dialyzačních středisek, v kterých zabezpečuje péči pro více než 1300 chronicky dialyzovaných pacientů.


Je známo, že neuspokojivý nutriční stav zvyšuje mortalitu a snižuje kvalitu života dialyzovaných pacientů, přičemž příčinou je nesprávné chování pacientů v době mezi dialýzami. Mgr. Ivana Lupoměská ve své závěrečné práci programu MHA zpracovala podrobný návrh unikátního edukačního a motivačního programu pro rizikovou skupinu chronicky dialyzovaných pacientů identifikovanou neuspokojivými biochemickými parametry souvisejícími se stavem výživy (25-30% dialyzovaných pacientů).


Navržený program je vysoce nákladově efektivní alternativou uspořádání, v kterém jsou za edukaci dialyzovaných pacientů zodpovědní specializovaní experti, tzv. nutriční terapeuti. Program definuje a podrobně popisuje novou roli, roli koordinátora nutrice, a tuto roli přisuzuje vybraným zkušeným dialyzačním sestrám v týmu dialyzačního střediska. Koordinátorky nutrice jsou zodpovědné za vlastní provádění programu uvnitř komunity nemocných svého dialyzačního střediska a jsou metodicky vedeny nutričním terapeutem, jehož kapacitu tak sdílejí v programu všechna dialyzační střediska.


Práce podrobně popisuje strukturu vlastního edukačního a motivačního programu, podrobně zpracovává zodpovědnost a náplň role koordinátorek nutrice a vztah koordinátorek nutrice k nutričnímu terapeutovi v rámci programu. Program přiznává pacientovi aktivní roli a činí ho spoluzodpovědným za výsledek, čímž se pacient de facto stává členem terapeutického týmu dialyzačního střediska. Program obsahuje prvky pozitivní motivace a hry, a to z něj činí ojedinělý příklad inovativního konceptu „reward based healthcare“.


Práce obsahuje i základní analýzu nákladů a harmonogram implementace, v kterém je plánována i fáze vyhodnocení výsledků, nechybí tedy ani konkrétní sada cílových parametrů a popis jejich vyhodnocování. Harmonogram počítá i s dalším vývojem programu na základě vyhodnocení výsledků po prvním půlroce fungování.


Prací jsem byl nadšený. Program, který Ivana navrhla, má podle mého názoru před sebou skvělou budoucnost: domnívám se, že se stane vzorem k napodobování v evropském měřítku.

 

 

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz 

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE