« zpět na newsletter Facebook Twitter Google+ PDF
 
number advance newsletter
1; 11/2013 www.advanceinstitute.cz

 

Porovnání volebních programů parlamentních stran

 
Pavel Hroboň | 13. 11. 2013
 
Volby máme za sebou, ustavení vlády v době vydání tohoto newsletteru ještě ne. Přinášíme vám proto stručný přehled volebních programů stran, které se dostaly do poslanecké sněmovny. Všichni víme, že volební programy se nepíší jen za účelem jejich naplnění. Přesto považujeme za zajímavé podívat se na ně a srovnat je s tím, co české zdravotnictví potřebuje z odborného pohledu a co se děje ve zdravotnictví vyspělých evropských zemích. Pavel Hroboň na toto téma napsal článek pro Hospodářské noviny, který vám přinášíme ve zkrácené verzi v tomto newsletteri (‘Co je v sázce pro české zdravotnictví?‘).
 
 
Porovnání volebních programů parlamentních stran
 
 

ODS

http://www.ods.cz/docs/programy/volebni-program-2013.pdf

 

 • Stabilní financování zdravotnictví - spoluúčast pacienta s možností komerčního připojištění 
 • Umožnění zaplatit si nadstandard
 • Nabídka zdravotních pojišťoven – skutečná soutěž, platba za kvalitu, programy ZP
 • Zodpovědný přístup pacienta (prevence) = finanční zvýhodnění
 • Transparentnost v informacích o kvalitě 
 • Kvalitní centralizovaná péče
 • Provázanost dlouhodobé zdravotní a sociální péče

 

 

ČSSD
http://www.cssd.cz/data/files/volebni_program.pdf

 

 • Kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny, veřejné neziskové zdravotní pojištění.
 • Zdravotní péče bude zajišťována především veřejnými neziskovými nemocnicemi státu i krajů a sítí převážně privátních ambulantních zdravotnických zařízení (systém veřejných neziskových nemocnic, na základě přijetí zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví, snaha zabránit privatizaci veřejných nemocnic).
 • Zajistit pravidelnou valorizaci příspěvku za státní pojištěnce.
 • Další snížení počtu zdravotních pojišťoven a jejich vzájemné slučování.
 • Stejná úhrada za stejné výkony placená všemi zdravotními pojišťovnami.
 • Zveřejnění všech smluv pojišťoven se zdravotnickými zařízeními.
 • České lázeňství - indikační seznam tak, aby české lázně mohly poskytovat péči všem pacientům, kteří ji potřebují.
 • V každé lékové skupině dostupný lék bez doplatku.
 • Pouze příspěvek na stravu v nemocnici ve výši 60 korun, který bude placen nejdéle 30 dní v roce.
 • Růst platového ohodnocení zdravotníků a jednotný způsob odměňování zdravotníků.
 • Systém komplexních preventivních zdravotnických programů (prevence zhoubných nádorů, kardiovaskulárních chorob apod.) a preventivní zdravotní péče ve školách,
 • Propojení systému dlouhodobé zdravotní a sociální péče.

 

 

KDU CSL
http://volby.kdu.cz/getmedia/0bb4631e-0fb2-478e-9d17-eaa3ffd840df/KDU-CSL---Volebni-program-2013-2017.pdf.aspx

 

 • Systém veřejnoprávního zdravotního pojištění, provázený důslednou veřejnou kontrolou (dozorový orgán pro dohled nad zdravotními pojišťovnami).
 • Ne privatizaci zdravotních pojišťoven a veřejného zdravotního pojištění.
 • Tzv. nadstandardy pouze pokud neohrozí dostupnost standardní péče pro všechny občany.
 • Prosadit sociálně únosnou míru spoluúčasti pacientů – zavést limit pro placení poplatků za hospitalizaci na 30 dnů ročně.
 • Oddělené vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven.
 • Zastavení úbytku odborníků.
 • Navýšení plateb za státní pojištěnce.
 • Zrušení stropů pojištění.
 • Lázeňství – dostupnost pro pacienty.

 

 

TOP09
http://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2013/4-zdravotnictvi-13775.html

 

 • Moderní veřejné zdravotnictví a zdravý způsob života – prevence, boj proti kouření a alkoholu
 • Veřejné zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb - zachování plurality a zákonem řízené konkurence poskytovatelů péče i zdravotních pojišťoven. 
 • Další zvyšování dostupnosti nejdražší péče ve specializovaných centrech. 
 • Dořešení organizace a úhrad služeb na pomezí zdravotního a sociálního systému. 
 • Posilování role ambulantní péče praktických lékařů i specialistů.
 • Posilování kompetence sester a dalších nelékařských pracovníků, odpovídající jejich vzdělání; další zvyšování průměrné mzdy zdravotníků v souladu s růstem efektivity systému.
 • Dopracování legislativy pro definování nároku včetně nadstandardu. 
 • Sociálně citlivé zvyšování finanční spoluúčasti na zdravotních službách tak, aby bylo možno zachovat úroveň zdravotní péče bez zvyšování povinného zdravotního pojištění. 
 • Zpřísnění dohledu a podmínek hospodaření zdravotních pojišťoven a posílení konkurence mezi nimi. 
 • Postupné zavádění prvků nominálního pojistného.
 • Povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat všechny smlouvy.
 • Bonifikace pojištěnců za prevenci a zdravý způsob života.
 • Elektronická zdravotnické dokumentace. 
 • Odstátnění ministerstvem přímo řízených nemocnic a léčeben do podoby neziskových organizací, fakultní nemocnice změnit na nemocnice univerzitní s vyrovnaným zastoupením státu a škol ve správních radách.

 

 

Strana zelených
http://www.zeleni.cz/program-dustojny-zivot-v-moderni-spolecnosti/#zdrav_v_dobrch_rukou

 

 • Poplatky - poplatek za pobyt na lůžku v nemocnici 60 Kč/den, max 30 dní, poplatek za pohotovost, zrušení poplatku pro děti do 18 let. 
 • Důraz na prevenci, i prevenci ve školách, prevence vzniku závislostí.
 • Nadstandardy ano (zvýšené pohodlí pacienta nebo zákroky, jež nejsou lékařsky indikovány).
 • Pluralita vlastníků zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb, ale ne soukromému vlastnictví a privatizaci.
 • Navýšení plateb za státní pojištěnce. 
 • Zákaz kouření v restauracích.
 • Zpřístupnění informací o zdravotní péči a jejích podmínkách- informace o kvalitě.
 • Transparentnost systému veřejného zdravotnictví - smlouvy mezi poskytovateli a pojišťovnami. 
 • Stanovení pravidel pro férový rozvoj digitalizace a informatizace zdravotnictví.

 

 

ANO
http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program/resortni-program/

 

 • Jasně definovaný preventivní program s bonusy.
 • Regulační poplatky ano, revidovat - zrušit poplatek za recept a všechny poplatky pro seniory. 
 • Zákon o zdravotních pojišťovnách - pojištění s možností připojistit se. 
 • On-line veřejně přístupné účty pojišťoven za poskytnutou péči, pacienti si budou moci své účty kontrolovat.
 • Zastavení nákupu předražené zdravotnické techniky, zdravotnického materiálu. 
 • V rámci zákona o zdravotnických zařízeních prosazovat jejich jasné vymezení pro akutní, následnou a specializovanou péči a hustotu jejich sítě.
 • Zřízení elektronických aukcí léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky s povinností zveřejňovat smlouvy včetně ceny na internetu. 
 • Základní lék plně hrazen ze zdravotního pojištění.
 • Proti společnému vlastnictví nemocnic a pojišťoven.
 • Narovnání sesterských a ošetřovatelských pozic a jasné definování práv a povinností těchto profesí s plnou odpovědností.

 

 

Hnutí úsvit
http://www.hnutiusvit.cz/wp-content/uploads/2013/04/program-HU.pdf

 • Revize sytému poplatků s cílem zabránit zneužívání zdravotního systému. 
 • Zveřejňování smluv s pojišťovnami a jednotného ceníku zdravotní péče. 
 • Zefektivnění investice do nemocnic zavedením nezávislého finančního auditu.
 • Navýšení platů lékařů a ostatního zdravotního personálu.

 

 

 
Advance Institute Advance Consulting

E  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
T  +420 720 657 115
A  Na Zlatnici 7, 147 00 Praha 4

www.advanceinstitute.cz

www.advanceconsulting.cz  

 
Přihlaste se k odběru Advance Newsletteru ZDE