Program MHA+

  

Navazující program s cílem kontinuálního vzdělávání v klubu absolventů studia Master of Healthcare Administration.

 

Program je určen výhradně pro úspěšné absolventy programu MHA.

Základní náplní programu je série 3 seminářů zaměřených na aktuální témata ve zdravotnictví.

Odborný program dvoudenního semináře začíná v pátek od 15h - 18h, v sobotu se začíná v 9h a končí obědem cca ve 13h.

 

Přihláška pro ročník 2018/2019 (ke stažení).

 

Plán seminářů pro rok 2018/2019

12. - 13. 10. 2018

Změny v úhradách.
Úhradová vyhláška, úhrada zdravotnických prostředků na poukaz, podmínky úspěšného rozvoje jednodenní chirurgie v ČR.

 

25. - 26. 1. 2019

Vývoj DRG v Čechách a na Slovensku DRG CZ (restart) a jeho očekávaný dopad, aktuální vývoj DRG kontraktu na Slovensku.

 

5. - 6. 4. 2019

Potřebné inovace v poskytování zdravotních služeb.
Nové formy zajištění dostupnosti zdravotních služeb, včetně primární a emergentní péče, v době nedostatku zdravotníků, stárnutí obyvatelstva a rozvoje informačních a komunikačních technologií.

 

Místo konání

Centrum dohody, Hradčanské náměstí 12, Praha 1

 

Členství v programu zahrnuje

  • 3 odborné semináře - výuku, výukové materiály, oběd, občerstvení a společenský večer během soustředění
  • Neomezený přístup ke všem studijním materiálům programu MHA, a to včetně audiozáznamů přednášek, překladů zahraničních článků i autorských rešerší, které jsou do MHA nově zařazeny či pravidelně aktualizovány. Jedná se např. o přístup k přednáškám probíhajícího ročníku MHA, které obsahují také aktuální prezentace z oblasti medicínského práva, právní úpravy zadávání veřejných zakázek či shrnující texty k tématům programy péče o chronicky nemocné (disease management programs) nebo pay-for-performance kontrakty
  • Možnost využít v průběhu roku dvě konzultační hodiny s interními lektory programu MHA