v angličtině

Tento report skvěle shrnuje dostupná fakta o zatím největším souboru nemocných.

(v příloze)