Rozdiely v počtoch potvrdených prípadov v jednotlivých krajinách sú často skreslené mierou intenzity testovania, ktorá sa medzi krajinami značne líši. Pozreli sme sa na údaje o vývoji kumulatívneho počtu testov k danému dňu na milión obyvateľov, vykonaných v jednotlivých krajinách (Graf 1).

 

Za deň 1 sme pre každú krajinu zvolili deň, kedy počet potvrdených prípadov nákazy v danej krajine prekročil hranicu 5 prípadov na milión obyvateľov. Aj keď sme vzhľadom na ťažšiu dostupnosť informácií čerpali z wikipedie (a teda presnosť čísel treba brať s veľkou rezervou), na grafe vidno jasný rozdiel v prístupe Južnej Kórei a Talianska.

 

Graf 1 – Vývoj počtu testov na mil. obyvateľov-kumulatívny počet k danému dňu

Zaujímavý je i pohľad na Graf 2, na ktorom vidno percentuálny podiel potvrdených prípadov na celkovom počte testovaných. Hoci sa testovanie v Južnej Kórei paradoxne javí byť neefektívne (vysoký počet testov a málo potvrdených prípadov), je to, zdá sa, správna stratégia, ktorou sa darí šírenie vírusu zastaviť. Dúfajme, že podobný vývoj bude nasledovať aj v ČR a na Slovensku.

 

Naopak v Taliansku podiel pozitívnych prípadov prudko rastie, čo koreluje s rastúcim počtom pacientov. Ak predpokladáme, že mnoho nositeľov koronavírusu nemá žiadne symptómy (jeden z odhadov je približne 17,9% nakazených [1]), masívne cielené testovanie môže výrazne dopomôcť k rýchlej identifikácií a izolácií infikovaných osôb a krajiny by mali doňho investovať úsilie a zdroje.

 

Na Slovensku je počet testov na milión obyvateľov pomerne nízky ale nízka je aj podiel potvrdených prípadov na celkovom počte testovaných.

 

Graf 2 – Vývoj podielu potvrdených prípadov na počte testovaných - kumulatívny počet k danému dňu

[1] https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/03/18/what-percentage-have-covid-19-coronavirus-but-do-not-know-it/#7b55fa617e90