Medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu potvrdených prípadov na milión obyvateľov v Európe patria Taliansko a Švajčiarsko. Nasledujúce grafy zobrazujú počty prípadov a úmrtí na milión obyvateľov v oboch krajinách v porovnaní s Hubei v Číne (Graf 1) a porovnanie podielu úmrtí na počte prípadov (Graf 2). Pre obe krajiny sme za deň 1 zvolili deň, kedy počet prípadov prekročil hranicu 5 prípadov/mil. obyvateľov, u Hubei počítame s vývojom od 22. januára. V oboch krajinách počet prípadov prekročil výskyt ochorenia v Hubei – rozdiel bude pravdepodobne spôsobený odlišnými opatreniami. Súčasne pozorujeme v Taliansku značne vyšší podiel úmrtí. Podiel populácie 65+ bolo v r. 2018 19% vo Švajčiarsku a 22,8% v Taliansku. Rozdiel v celkovej smrtnosti je však významne väčší 290% - 14 úmrtí na milión obyvateľov vo Švajčiarsku, 41 v Taliansku (v rovnaký deň od prekročenia hranice 5 prípadov na milión obyvateľov).

 

Graf 1 – Vývoj počtu potvrdených prípadov a úmrtí na mil. obyvateľov

Graf 2 – Vývoj podielu úmrtí na počte potvrdených prípadov