Henrieta Tulejová, Pavel Hroboň, Dominika Iždinská

 

Aktualizované podľa stavu prípadov za 20.4.2020

 

Graf č. 1 ukazuje vývoj počtu prípadov v ČR a SK. Vývoj porovnávame so susednými západoeurópskymi krajinami - Nemecko a Rakúsko, kde sa prvé prípady vyskytli pár dní skôr. K tomu budeme sledovať vývoj v Taliansku, Južnej Kórei a Veľkej Británii, ktoré majú významne líšiace sa opatrenia proti vírusu.

 

Vzhľadom na relatívne stabilné trendy v raste počtu prípadov v ČR i na Slovensku sme sa rozhodli prerušiť každodennú aktualizáciu grafov. Grafy budeme aktualizovať v prípade zaujímavého vývoja situácie

 

Pre všetky krajiny zobrazujeme pre porovnateľnosť vývoj počtu prípadov na 1 milión obyvateľov. Ako deň 1 sme zvolili deň, kedy počet prípadov prekročil hranicu 5 prípadov na 1 milión obyvateľov – tj. pre ČR aspoň 50 prípadov a SK aspoň 30. Pri každej krajine je uvedený v zátvorke dátum dňa 1, od ktorého sú zobrazované data.

 

Graf 1: Doteraz potvrdené prípady na mil. obyvateľov (od 5 prípadov na mil. obyvateľov) 

Zdroj: 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE , https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19; https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

 

 

Južná Kórea zažívala niekoľko týždňov najhoršiu epidémiu po Číne a chvíľu horšiu ako v Taliansku. V súčasnosti vyzerá, že sa ju podarilo dostať pod kontrolu najmä vďaka opatreniam “chytrej karantény” (podobný koncept navrhujeme pre SK aj ČR) ako masívne testovanie, dohľadávanie a dôsledná izolácia chorých a karanténa pre potenciálne nakazeným.

Taliansko implementovalo podobné opatrenia ako Čína (a dnes mnohé iné krajiny) aj keď v menej prísnom režime: izoláciu a karanténu, zatvorenie škôl, zákaz verejného zhromažďovania sa, silné odporúčania na “social distancing” pre väčšinu populácie, udělalo to ale mnohem později než Slovensko a Čechy

Veľká Británia najprv uvažovala o stratégii získania komunitnej imunity (herd imunity) – tj. o voľnom priebehu infekcie s cieľom vytvoriť imunitu prekonaním ochorenia u čo najväčšieho podielu obyvateľov, pri izolácii starších občanov. Následne, na základe záverov štúdie Imperial College of London, postupne a váhavo zavádza prísnejšie opatrenia.

 

Graf 2: Doteraz potvrdené prípady na mil. obyvateľov (od 5 prípadov na mil. obyvateľov) – DETAIL

Zdroj: 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE , https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19; https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

 

Výsek ľavej dolnej časti grafu 1 zobrazuje aktuálny stav plus 5 nasledujúcich dní vývoja v Taliansku, J. Kórei a Nemecku.

Pre odhad ďalšieho vývoja epidémie nie sú tak dôležité denné absolútne prírastky počtu prípadov, ale rýchlosť šírenia, teda percentuálny nárast (grafy 3 a 4). Pre bližšie vysvetlenie pozri koncepční graf 5, ktorý porovnáva počty novo nakazených a rýchlosť šírenia v jednotlivých fázach rozvoja a poklesu epidémie.

Ďalším dôležitým faktorom je miera testovania chorých – pokiaľ netestujete, nemáte nové prípady (v ďalších dňoch pridáme dostupné čísla o počte testov). Čísla o raste počtu prípadov a rýchlosti šírenia je teda treba interpretovať s opatrnosťou. V tomto týždni uvidíme, do akej miery zabrali plošné karanténne opatrenia zavedené v ČR a na Slovensku. V medziobdobí je potrebné zapracovať na realizácii konceptu “chytré karantény” tak, aby sme plošné opatrenia mohli uvoľniť, akonáhle  bude možné.

 

Graf 3: Priemerná miera denného prírastku za 5 predchádzajúcich dní

 

Zdroj: 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE , https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

 

Graf 4: Priemerná miera denného prírastku za 5 predchádzajúcich dní - DETAIL

 

Zdroj: 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE , https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

 

Graf 5 – popis fází epidemie