Henrieta Tulejová, Pavel Hroboň, Dominika Iždinská

 

Aktualizované podľa stavu prípadov za 20.4.2020

 

Graf č. 1 ukazuje vývoj počtu prípadov v ČR a SK. Vývoj porovnávame so susednými západoeurópskymi krajinami - Nemecko a Rakúsko, kde sa prvé prípady vyskytli pár dní skôr. K tomu budeme sledovať vývoj v Taliansku, Južnej Kórei a Veľkej Británii, ktoré majú významne líšiace sa opatrenia proti vírusu.

 

Vzhľadom na relatívne stabilné trendy v raste počtu prípadov v ČR i na Slovensku sme sa rozhodli prerušiť každodennú aktualizáciu grafov. Grafy budeme aktualizovať v prípade zaujímavého vývoja situácie

 

 

 

Rozdiely v počtoch potvrdených prípadov v jednotlivých krajinách sú často skreslené mierou intenzity testovania, ktorá sa medzi krajinami značne líši. Pozreli sme sa na údaje o vývoji kumulatívneho počtu testov k danému dňu na milión obyvateľov, vykonaných v jednotlivých krajinách (Graf 1).

 

 

Medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu potvrdených prípadov na milión obyvateľov v Európe patria Taliansko a Švajčiarsko. Nasledujúce grafy zobrazujú počty prípadov a úmrtí na milión obyvateľov v oboch krajinách v porovnaní s Hubei v Číne (Graf 1) a porovnanie podielu úmrtí na počte prípadov (Graf 2). Pre obe krajiny sme za deň 1 zvolili deň, kedy počet prípadov prekročil hranicu 5 prípadov/mil. obyvateľov, u Hubei počítame s vývojom od 22. januára. V oboch krajinách počet prípadov prekročil výskyt ochorenia v Hubei – rozdiel bude pravdepodobne spôsobený odlišnými opatreniami. Súčasne pozorujeme v Taliansku značne vyšší podiel úmrtí. Podiel populácie 65+ bolo v r. 2018 19% vo Švajčiarsku a 22,8% v Taliansku. Rozdiel v celkovej smrtnosti je však významne väčší 290% - 14 úmrtí na milión obyvateľov vo Švajčiarsku, 41 v Taliansku (v rovnaký deň od prekročenia hranice 5 prípadov na milión obyvateľov).