Lektoři

 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

advokát a lektor se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví. Je členem České advokátní komory a před soudy právně zastupuje převážně pracovněprávní spory, je členem výboru Pražského sdružení Jednoty českých právníků, působí v Kolegiu expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a ve Společnosti pro pracovní právo. Je zapsán na seznamu MPSV jako zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovněprávních sporů; působí v rozkladové komisi ministra zdravotnictví. Pravidelně publikuje v odborných časopisech (Práce a mzda, Mzdová účetní aj.); je spoluautorem právní monografie Zdravotnická povolání, v oblasti právně popularizační spolupracuje s televizí a rozhlasem.

| « zpět na předměty
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

vyštudovala farmáciu na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr ukončila aj postgraduálne štúdium na Fakulte verejného zdravotníctva v odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health. Pracovné skúsenosti zbierala najskôr vo farmaceutickom priemysle, kde zastávala posty medicínskeho reprezentanta, produktového manažéra ako i Sales&Marketing manažéra. V rokoch 2007 a 2008 pracovala na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky na pozícii riadeľky odboru liekovej politiky. V rokoch 2009 a 2010 prešla do súkromného sektora, zdravotnej poisťovne Dôvera, kde pôsobila ako manažér odboru liekovej politiky a súčasne viedla tím pre zlučovanie zdravotných poisťovní Apollo a Dôvera na úseku zdravotných činností. V rokoch 2010 až 2012 bola generálnou riaditeľkou sekcie farmácie a liekovej politiky na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. V súčasnosti poskytuje odborné poradenstvo v oblasti liekovej politiky.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení a prezentace změny

absolvent Lékařské fakulty MU Brno, absolvent programů Master of Business Administration a Master of Healthcare Administration. Více než 20let se pohybuje v oblasti farmaceutického průmyslu s přímou zkušeností z amerických, britských a japonských korporací, kde pracoval na různých pozicích v komerční oblasti, později pak generálním managementu včetně exekutivních rolí. V současnosti působí jako Value, Access & Pricing Director pro Střední a Jižní Evropu v americké farmaceutické společnosti Allergan Ltd. s odpovědností za přípravu a realizaci market access strategií pro nové i stávající léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a technologie v daném regionu.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

farmakolog a farmakoekonom. Absolvoval 1. lékařskou fakultu UK, následně pracoval jako odborný asistent na Ústavu farmakologie 3. LF, kde rovněž získal Ph.D. v oboru farmakologie a toxikologie. S krátkou exkurzí do státní správy (vedení sekce Cen a úhrad na SÚKLu) se věnuje problematice farmakoekonomiky, HTA a outcomes research. Je předsedou České farmakoekonomické společnosti (ČFES) a šéfredaktorem časopisu Farmakoekonomika. Začátkem roku 2010 založil Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s. (iHETA).

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

lékař a manažer. Absolvent Univerzity Karlovy v Praze a MCE v Bruselu. Pracoval na klinických odděleních NNH a IKEM, působil v představenstvu skupiny Agel na pozici ředitele pro strategie. Několik let pracoval v centrále firmy Johnson&Johnson v Bruselu na pozici ředitele pro střední a východní Evropu. V roce 2010 založil firmu Innova Medical, která se specializuje na strategický nákup, distribuci a služby v oblasti dodávek speciálního zdravotnického materiálu. Stále působí jako aktivní lékař a manažer zdravotnického zařízení zaměřeného na sportovní medicínu.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Vliv zdravotní péče na zdraví

analytik, jako spoluzakládající člen působí v INESS od začátku jeho činnosti. Po ukončení Fakulty managementu UK v Bratislavě (specializace finanční management)  pracoval v komerční bance v zahraničí jako analytik. Oblastí jeho zájmu jsou veřejné finance, sociální systém. Působí také jako fellow francouzského IREF.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb

absolvent lékařské (1990-1996) a právnické fakulty (2005-2010) v Bratislavě. Pracoval jako lékař – traumatolog, od r. 2004 působí ve zdravotních pojišťovnách na různých pozicích. V letech 2010-2012 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem ve Všeobecnej zdravotnej poisťovni na Slovensku. V současnosti pracuje jako konzultant pro zdravotní pojišťovnu Dôvera, specializuje se na vztahy s poskytovateli zdravotní péče, kontraktační politiku, efektivní nákladovou optimalizaci a legislativu

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategický management v praxi

ekonom a manažer. Studoval Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Od ukončení studia v roce 2003 se věnuje oblastem rozvoje podnikání, prodeje, strategického marketingu a public relations. Od roku roku 2006 působí ve společnosti Procter & Gamble, kde zastával různé pozice v oblasti prodeje a marketingu a byl rovněž zodpovědný za úspěšnou akvizici značky AmbiPur z portfolia společnosti SaraLee. V současnosti pracuje na pozici obchodního a marketingového ředitele pro stomatologické produkty pro Střední Evropu a Balkán.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční vztahy mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče

lékař, vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, atestace z radioterapie a klinické onkologie. Od roku 1995 působí jako primář na onkologickém a radioterapeutickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni. Zajímá se zejména o monitoraci biologické aktivity nádorových onemocnění, farmakoekonomiku a personalizaci medicíny. Je členem několika odborných společností doma i v zahraničí, např. American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Assotiation for Predictive and Personalised Medicine Brussels, Innovative Healthcare Network pro léčbu ca prsu USA, zástupce ČR v aktivitě EU The Burden of Cancer, how it can be reduced v Lucemburku, předseda Kooperativní skupiny pro léčbu a výzkum zhoubných novotvarů neziskové organizace. Od roku 2012 profesorem pro obor onkologie, v roce 2013 úspěšným absolventem Master of Healthcare Administration.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

přednosta Kliniky transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a zástupce přednosty Transplantcentra, zároveň působí na chirurgické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice. Hlavní oblastí vědeckého zájmu jsou transplantační chirurgie a HPB chirurgie. Získal ocenění Manažer roku 2013 ve zdravotnictví.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Ekonomie zdravotnictví

Ředitel Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK). Publikuje v předních světových časopisech v oblasti ekonomické teorie a jejích aplikacích v organizacích, kolektivním rozhodování a veřejné sféře. Ředitelem Institutu, který je dle Hospodářských novin hodnocen jako nejlepší ekonomická škola v ČR, je od roku 2011.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

Náměstek ICT oblastní nemocnice Náchod a.s., nezávislý konzultant. Přes 20 let působil jako náměstek pro informatiku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Přes 4 roky přednáší na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze předmět Nemocniční informační systémy. Je spoluautor několika učebních textů týkajících se nemocničních informačních systémů a zdravotnické informatiky.

| « zpět na předměty
 
 
externí lektorka, Efektivní řízení lidských zdrojů

senior konzultantka, lektorka a majitelka konzultační společnosti, která se specializuje zejména na rozvoj manažerských a komunikačních dovedností vedoucích pracovníků v oblasti zdravotnictví, farmacie a služeb. Pracovala pět let v USA jako klinická a poradenská psycholožka. Společně se svým týmem proškolila více než 4 000 zdravotnických pracovníků, manažerů nemocnic a soukromých společností.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Zdravotnictví a právo

Pôsobí v obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.. od roku 2006. Na pozícii manažérky odboru právnych služieb od roku 2009 má na starosti najmä korporátnu agendu spoločnosti, zodpovedá za činnosť odboru právnych služieb. Od roku 2017 zastáva funkciu členky predstavenstva tejto zdravotnej poisťovne.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení a prezentace změny

je senior konzultant, lektor a kouč s dlouholetou praxí na top manažerské pozici. Je vyhledávaným školitelem v široké škále témat manažerských a komunikačních dovedností. Specializuje se na školení v oblasti efektivního řízení, komunikačních technik včetně vyjednávání a aplikace moderních poznatků pozitivní psychologie do manažerské praxe. Díky svému psychologickému vzdělání a vlastní zkušenosti s vedením týmů je vynikajícím koučem manažerů. Věnuje se též tréninku a certifikaci mentorů. Dan absolvoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Do roku 2013 vedl čtyřhvězdičkový hotel Savic v Praze 1 a je členem Americké psychologické asociace.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
interní lektor, Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb, Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky, Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva, Finanční management a řízení nákladů, Informační systémy ve zdravotnictví, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii se specializací na management zdravotních služeb na Vysoké škole ekonomické. Jako konzultant na ministerstvu zdravotnictví se v letech 2007 – 2009 a 2011 - 2012 podílel na implementaci systému DRG do úhrad akutní hospitalizační péče. Je spoluzakladatelem, interním lektorem a partnerem Advance Healthcare Management Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Rovněž je partner a senior konzultant ve společnosti Advance Healthcare Management Consulting, kde se věnuje analýzám a poradenství v oblasti hodnocení produkce poskytování zdravotních služeb, metodice kontrahování zdravotní péče, DRG a analýzám struktury a toku zdravotních služeb nad kmeny zdravotních pojišťoven.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva

lékařka a ekonomka, absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ekonomie na fakultě managementu Vysoké školy ekonomické. Od r. 2003 pracovala v obchodním a od r. 2005 v marketingovém oddělení farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline. V letech 2007- 2009 vedla v rámci celoevropského projektu Gemini marketingové aktivity k uvedení léku na snížení hmotnosti alli na trh v ČR a SR. V letech 2009 - 1012 se aktivně podílela na tvorbě preventivních programů pro veřejnost společnosti STOB (Stop Obezitě). Zajímá se o psychoterapeutické metody práce s motivací vedoucí ke zdravému životnímu stylu. V r. 2013 založila Pro Fit Institut s.r.o. (www.profitinstitut.cz), který se zabývá intervencemi v životním stylu klientů se sedavým povoláním.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
  
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

absolvent 1. Lékařské fakulty UK a Právnické fakulty UK v Praze. Pracoval ve společnostech Pharmacia s.r.o., Pfizef ČR s.r.o. a Amgen s.ro. V srpnu 2012 nastoupil do Všeobecné zdravotní pojišťovny na pozici ředitele odboru léčiv a zdravotnických prostředků. Zde se zabýval zejména problematikou cen a úhrad – zavedení pozitivních listů a risk sharingových dohod. Později postoupil na pozici náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Úsek se zabývá úhradami, smluvní politikou a kontrolou a revizí zdravotních služeb jako metodický a koordinační úsek pro regionální pobočky a exekutivní úsek pro páteřní síť zdravotnických zařízení. Dále působí v roli předsedy dozorčí rady společnosti Pojišťovna VZP a.s., což je dceřiná společnost VZP ČR zabývající se komerčním pojištěním. Služby nabízí zejména v segmentu cestovního pojištění a zdravotního pojištění cizinců mimo země EU.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
  
 
externí lektorka

povoláním klinický farmaceut, v současnosti ředitelka obecně prospěšné společnosti TŘI, hospicu v Čerčanech. Pracovala 5 let v Národním onkologickém ústavu v Bratislavě, kde se věnovala výzkumu a farmakologii. Dalších 25 let strávila v britské farmaceutické firmě GlaxoSmithKline. 20 let byla na postech generální ředitelky ve 4 zemích Střední Evropy a po dobu 6 let vedla onkologickou divizi Střední Evropy. 10 let byla prezidentkou slovenské a potom české asociace inovativního farmaceutického průmyslu. V roce 2015 byla oceněna jako 3. nejvýznamnější žena českého byznysu podle žebříčku Hospodářských novin. Pod jejím vedením byly pobočky GSK oceňované v žebříčku nejlepšího zaměstnavatele, jako i v oceněních diverzity a inkluze, rovnoprávného postavení žen.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
interní lektor, Ekonomie zdravotnictví, Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, Strategický management v praxi, Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva, Finanční management a řízení nákladů, Finanční management a řízení nákladů, Informační systémy ve zdravotnictví, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

lékař a ekonom, zakladatel a vedoucí partner Advance Institute. Studoval zdravotní politiku a řízení zdravotnictví na Harvardské univerzitě. Po návratu přednášel na 2. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 1998 až 2002 pracoval jako konzultant firmy McKinsey&Company.  Od roku 2002 do roku 2005 působil ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR jako poradce a ředitel strategie.  V letech 2006-2009 pracoval na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako náměstek ministra zodpovědný za zdravotní pojištění, léky a zdravotnické prostředky.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
  
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

sa vrátil do Košíc kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V roku 2006 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave titul JUDr. a roku 2011, pod vedením prof. JUDr. Petra Vojčíka, CSc., obhájil na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach dizertačnú prácu týkajúcu sa ochrany osobnostných práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bol mu udelený titul PhD.. Na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach viedol predmet "Klinika medicínskeho práva". Okrem akademickej činnosti vykonáva advokátsku prax v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS a podieľa sa na činnosti Komory pre medicínske právo - MEDIUS, ktorej vznik spoluinicioval. Je autorom mnohých odborných článkov z oblasti medicínskeho práva a členom redakčnej rady Časopisu zdravotnického práva a bioetiky vydávaného Ústavom státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i. a členom redakčnej rady odborného recenzovaného časopisu Slovenský lekár. Je autorom monografie “Ochrana osobnosti a medicínske právo” (2011) a spoluautorov viacerých monografií zameraných na oblasť zdravotníctva. V rámci svojej publikačnej činnosti editoval aj medzinárodný zborník “Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania” (2011) a spolueditoval viaceré medzinárodné zborníky [“Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky (2012)“, „Aké princípy vládnu zdravotníctvu“ (2013), “Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu (2014) a „Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti“ (2015)] . Je vedúcim autorského kolektívu k prvému komentáru Zákona o zdravotnej starostlivosti (2015, C.H. BECK). Okrem advokátskej sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
  
 
externí lektor, Strategický management v praxi, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

lékař, absolvent 2. lékařské fakulty UK Praha, atestace v oboru chirurgie. V letech 1992 a 2008 působil jako ředitel Nemocnice Hořovice. Od roku 2008 do 2009 byl ředitelem pro ústavní péči Eurodiagnosis a.s.  Místopředseda AČMN v letech 1997 - 2003. Nyní je ředitelem Masarykovy nemocnice Privamed (Rakovník).

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

manažér, matematik. Vyštudoval matematiku - matematickú optimalizáciu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2014 je členom TOP manažmentu zdravotnej poisťovni Dôvera na pozícii Riaditeľ úseku služieb poistencom (CSO). V rokoch 1998 – 2014 pôsobil v komerčných poisťovniach postupne QBE, Allianz, Generali na rôznych pozíciách. Venoval sa oblastiam ako sú spolupráca s externými partnermi, vývoju produktov, produkt manažmentu a market managementu (CRM). Bol jedným zo zakladateľov CRM oddelení v spoločnostiach Allianz a aj Generali na Slovensku. Je tiež úspešným absolventom kurzu MHA.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

lékař a ekonom, vystudoval fakultu Všeobecného lékařství Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval v plicní léčebně v Jevíčku a v nemocnici ve Svitavách, poté jako sekundární lékař na Anesteziologicko-resuscitační klinice ve Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně. V roce 1991 se stal primářem oddělení ARO v Nemocnici s poliklinikou Ivančice a v letech 1994 až 1998 zde působil jako ředitel nemocnice. V letech 2006 až 2009 zastával post ministra zdravotnictví ČR, poté působil jako poradce premiéra pro zdravotnictví, nezávislý konzultant ve zdravotnictví a externí spolupracovník na MZ ČR. Od října 2013 do prosince 2015 zastával pozici náměstka pro ekonomiku a správu Nemocnice Boskovice s.r.o.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Strategický management v praxi

ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, bývalá ministryně zdravotnictví. Od roku 1987 působila ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze jako náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči. V roce 2003 se stala vedoucí Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK. Je prezidentkou České asociace sester.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb

vystudoval medicínu na Karlově univerzitě v Praze, MBA na Sheffield Hallam University a MHA na Advance Healthcare Management Institute v Praze. Původně pracoval na 1. lékařské fakultě UK, kde se věnoval pediatrii a klinické imunologii. Od roku 1993 pracuje ve farmaceutické firmě AstraZeneca, nyní na pozici medical and regulatory director. Zabývá se ekonomickým hodnocením zdravotních intervencí a HTA. Je členem několika vědeckých společností.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
  
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

ekonom a marketingový manažer. Ve zdravotnictví působí od r. 2005. V současnosti zastává funkci náměstka pro ekonomiku a finance ve Fakultní nemocnici Olomouc. Předtím pracoval 2 roky na pozici regionálního ředitele pro Čechy ve společnosti Moje ambulance a.s. V letech 2005-2007 působil ve Vítkovické nemocnici jako ekonom společnosti a místopředseda představenstva.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
  
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

působí ve zdravotnictví od roku 1996. V současné době zastává funkci generálního ředitele Oborové zdravotní pojišťovny a je člen představenstva Vitalitas pojišťovny, a.s.. Do roku 2010 vykonával funkci finančního ředitele Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (dnes je to Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). V letech 1997 až 2010 zastával funkci vedoucí ekonomické sekce Svazu zdravotních pojišťoven. Dále působil jako člen představenstva Letiště Ostrava, a.s. a finanční ředitel v Air Ostrava, s.r.o.

  
| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
externí lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

Po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství UK pracoval v letech 1992-1996 na ORL oddělení nemocnice v Benešově a později na ORL oddělení ÚVN v Praze. V roce 1996 nastoupil do společnosti Zeneca, resp. AstraZeneca, kde pracoval nejdříve v klinickém výzkumu, později jako Medical Affairs Manager pro Českou republiku. V letech 2003-2006 pracoval na pozici Medical-Operational Director ve společnosti Medicover – privátním ambulantním zdravotnickém zařízení. Podílel se na expanzi tohoto zařízení a vybudování nových poliklinik v Praze a Brně. V letech 2006-2016 působil ve společnosti Pfizer na pozici medicínského ředitele a v polovině roku 2016 se vrátil zpět do společnosti AstraZeneca na pozici Business Unit Director pro oblast onkologického portfolia. Je členem Etické komise Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a členem pracovní skupiny Transparency & Compliance AIFP. V roce 2014 ukončil studium MHA v Advance Healthcare Management Institute.

  
| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
  
 
interní lektor, Vliv zdravotní péče na zdraví

lékařka, pracuje jako učitel na Ústavu hygieny a epidemiologie 1.LF UK a VFN. Při III. interní klinice 1.LF UK a VFN vede Centrum pro závislé na tabáku. Je to první z více než 30 podobných center, která dnes v republice fungují. Je předsedkyní Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, která poskytuje těmto centrům odborný i metodický servis. Epidemiologii, prevenci a léčbě závislosti na tabáku se věnuje 25 let.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategický management v praxi

ekonomka, výkonná ředitelka společnosti Moje ambulance a.s., která vznikla v roce 2007 a zabývá se poskytováním primární péče formou sdružených praxí. Lenka pracuje ve zdravotnictví od roku 2000, nejdříve jako ekonomická ředitelka Nemocnice Podlesí a. s. v Třinci a od roku 2004 do roku 2007 jako finanční ředitelka firmy Euromednet a.s. Byla členkou týmů pro restrukturalizaci nemocnic v rámci Euromednetu, zavedla metodu BSC do řízení nemocnic holdingu a aktivně spolupracovala na fúzi některých nemocnic na severní Moravě.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Vliv zdravotní péče na zdraví obyvatelstva

po absolovování Přírodovědecké fakulty UK, obor biochemie, pracovala více než deset let v oblasti lékových klinických hodnocení v "Clinical Research Organisation" Quintiles s.r.o. Česká republika. V současné době vede klinické projekty zdravotnických prostředků ve firmě Edwards Lifesciences AG.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
interní lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky, Finanční vztahy mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb, Ekonomie zdravotnictví, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví, Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, Zvyšování efektivity ve zdravotnictví

lékař, absolvent medicíny na Univerzitě  Karlově v Praze. Od roku 1992 má soukromou lékařskou praxi. V letech 1996-1998 a 2006-2008 působil jako poradce ministra zdravotnictví. Je jedním z autorů návrhu reformy českého zdravotnictví prosazované ministrem Julínkem. Jeho společnost KlientPRO jako první v České republice administruje integrované systémy řízené péče založené na kapitačním kontraktu, které provozuje pro zdravotní pojišťovny a skupiny lékařů od roku 2000.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

lékař- pediatr ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, vedoucí Kabinetu veřejného zdravotnictví 3. LF UK v Praze, proděkan 3. LF UK v Praze,  ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s., konzultant Joint Commission International, Chicago, IL, USA. Zabývá se systémy externího hodnocení kvality a bezpečí ve zdravotnictví a prevencí poškození pacientů zdravotní péčí. Je členem řady národních i mezinárodních expertních panelů v oblasti kvalita a bezpečí zdravotní péče. Soudní znalec v oblasti procesního řízení ve zdravotnictví.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
 

se věnuje výzkumu a výuce v oblastech podnikatelské strategie a sociálního podnikání. Jeho práce byly publikovány v časopisech jako The Journal of Business Venturing a The Journal of Business Ethics. Je autorem vice než tuctu případových studií zaměřených na business, konkrétně na problémy jako strategie při vstupu na trh, inovace studií v terénu, prognóza peněžních toků, výzvy spojené s růstem firmy a využívání sociálních sítí. Jeho styl učení propojuje tři přístupy: využití případových diskusí s orientací na studenty, psaní v učebních osnovách a místně založené vzdělávání. Tyto přístupy ústí ve vysoce interaktivní diskuse založené na zkušenostech studentů ve třídě. Absolvoval bakalářská studia v oborech inženýrství a ekonomie na University of Birmingham v Anglii. Titul M.B.A. získal na Darden School a Ph.D. na University of Virginia. Před návratem do akademické sféry strávil mnoho let prací pro DuPont, zpočátku v oddělení vývoje produktů a trhu v USA a nakonec jako manažer výrobních operací textilního vlákna ve Velké Británii. Poté co získal M.B.A., pracoval pro Bain & Co. v Bostonu jako strategický konzultant mnoha oborů od výroby papíru po získávání ropy a hodnocení akvizic kapitálu.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení a prezentace změny, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

senior konzultant, lektor, kouč a manažer oddělení projektů v Centru dohody, s.r.o. Je vzděláním psycholog. Úspěšně vedl assessment a development centra pro stovky účastníků. Realizuje facilitace a školení pro mezinárodní týmy. Specializuje se na školení prezentačních a vyjednávacích dovedností. Je účastníkem 2. stupně psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

senior konzultant, lektor a kouč v Centru dohody, s.r.o. Má praxi z nadnárodní společnosti, kde působil jako HR ředitel, ředitel vzdělávání a člen Evropské tréninkové rady. V současnosti se zaměřuje na předávání vlastních zkušeností dál, zejména v rámci manažerských a obchodních dovedností. Kromě lektora manažerských dovedností působí jako kouč a mentor, poskytuje konzultace majitelům společností, manažerům a personalistům ohledně systémových řešení a zavádění nových procesů do praxe (např. hodnoticí rozhovory, talent programy, GTD).

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

právnička. Absolvovala Právnickú fakultu UK, už počas štúdia pracovala na legislatívnom odbore MZSR, od roku 2009 pracuje na odbore poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva MZSR, kterého je v súčasnosti riaditeľkou, niekde v medzičase vyštudovala Health Managment Academy a dosiahla titul MSc, je členkou rozkladovej komisie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prednáša na Lekárskej fakulte UK zdravotné poistenie a úhradu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, prispieva do rôznych zdravotnických časopisov najmä o zdravotnom poistení, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, novinkách v legislatíve.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Zdravotnictví a právo

právnička, absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na zdravotnické právo, které v období 2005 až 2006 studovala i na Právnické fakultě v Uppsale. Po návratu ze Švédska působila více než dva roky na Ministerstvu zdravotnictví ČR v sekci zdravotního pojištění jako členka reformního týmu. Je spoluautorkou návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění. V současné době pracuje jako vedoucí právního oddělení v Oborové zdravotní pojišťovně.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategický management v praxi

absolvent Chemicko-technologické fakulty Technické univerzity v Bratislavě a International School of Management. Pracoval jako ředitel společnosti Samsung-Calex ČR, posléze po dlouhou dobu 18 let jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti HARTMANN-RICO a regionální ředitel pro Střední a Východní Evropu. Od roku 2016 vede svou společnost LP systems a zároveň pracuje jako konzultant americké společnosti FranklinCovey.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
 
externí lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě oboru management, absolvent programu Master of Healthcare Administration. V současnosti působí jako náměstek pro personální řízení ve Vsetínské nemocnici, kde má přímou odpovědnost za uplatňování vizí a cílů do politiky řízení lidských zdrojů a to zjm. oblastech mzdové politiky, motivačních systémů, vedení personální a mzdové agendy, bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v organizaci. Zároveň je členem dozorčí rady.

 

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

je biostatistik a analytik na Institutu biostatistiky a analýz MU. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu MU, kde rovněž získal titul PhD. v oboru Statistika a matematické modelování. Pracuje zejména v oblasti epidemiologie zhoubných nádorů s hlavním zaměřením na populační hodnocení přežití, analýzu kompetitivních rizik a predikce počtu onkologických pacientů. Působí jako lektor na Lékařské a Přírodovědecké fakultě MU.

 

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie a Kardiocentra IKEM. Vybudoval největší kardiocentrum v ČR, které má čtyři kliniky a provádí nejširší spektrum výkonů u nás; pod jeho vedením pracuje 450 zaměstnanců. Zavedl jako první tzv. konzultantský systém práce, který preferuje osobní odpovědnost každého pracovníka. Je členem výboru European Association for Cardio-thoracic Surgery a členem The Society of Thoracic Surgeons, USA. Byl také vyhlášen Manažerem roku 2007 za zásluhy o vybudování největšího komplexního kardiocentra v ČR.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

manažer projektu Vitakarta ONLINE, Oborová zdravotní pojišťovna, dříve tamtéž 6 let působení jako vedoucí odboru kontroly plateb pojistného a registru pojištěnců. Dále 6 let zkušeností s mezinárodní koordinací zdravotního pojištění v rámci MZČR.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

absolvent MFF UK Praha. Je členem ESOMAR světové asociace profesionálů ve výzkumu a zakládajícím členem profesní asociace SIMAR sdružující přední společnosti výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR. V letech 1998-2001 byl jejím prezidentem a členem představenstva. Od roku 2001 se věnuje projektům měření kvality ve zdravotnictví. Je autorem a řešitelem projektů KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA. Na rozvoji těchto projektů spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, VZP, krajskými úřady i jednotlivými zdravotnickými subjekty. Ministerstvo zdravotnictví zastupuje v pracovní skupině OECD - „Indikátory kvality zdravotní péče“.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
partner Advance Institute

partner v Advance Institute, dlouhodobě se věnuje výzkumu a poradenství ministerstvům, lékařům a vedoucím pracovníkům v sektoru zdravotnictví a mezinárodnímu výzkumu se zaměřením na financování veřejné zdravotní péče. Je partnerem konzultační skupiny pro zlepšování výkonnosti zdravotnictví se zaměřením na řízení změn a organizační efektivitu. Přednáší v International Health Leadership Program-u na univerzitě v Cambridge, na American Graduate School of International Management, Phoenix, Arizona a na School of Public Health, University of Minnesota. V Advance Institute je odpovědný za uzavíraní strategických partnerství s renomovanými zahraničními vzdělávacími institucemi s cílem zvyšování kvality vzdělávacích programů Advance Institute.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

je zakladatelem Reporting.cz, společnosti specializované na finanční reporting a plánování v prostředí cloudu. Má dlouholeté zkušenosti s finančním řízením společností a využitím informačních systémů v této oblasti

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

je advokátkou specializující se primárně na oblast zdravotnictví. Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako aktivní člen Centra zdravotnického práva. Zdravotnické právo přednáší také na Univerzitě Karlově v Praze, 3. lékařské fakultě, dále i na odborných fórech pořádaných odbornými společnostmi.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

advokát a lektor, specializující se od roku 2007 na právo veřejných zakázek a závazkové právo. Je členem České advokátní komory a pravidelně přednáší právo veřejných zakázek pro subjekty působící v oblasti zdravotnictví, a to při vzdělávacích školeních určených zaměstnancům těchto subjektů či v rámci odborných konferencí po celé České republice. Současně poskytuje právní poradenství zejména se zaměřením na výše uvedené obory, včetně právní pomoci v průběhu celého procesu veřejných zakázek. Taktéž pravidelně zastupuje výše uvedené klienty v řízeních před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Od začátku roku 2012 úzce spolupracuje s advokátní kanceláří Šustek&Co.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

celý profesní život se věnuje oblasti budování značek, marketingu a komunikace. Posledních 7 let pracuje pro společnost Millward Brown jako konzultant pro tvorbu strategií. Spolupodílela se na tvorbě mnoha strategií různého charakteru, malých i velkých značek z mnoha oblastí. Společnost Millward Brown je v oblasti marketingu značek považována za vůdce v globálním kontextu. Od 2012 je zaměstnancem a členkou vedení společnosti Millward Brown.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Vliv zdravotní péče na zdraví

absolvent Lékařské fakulty hygienické UK, studium na School of Public Health at Albany, dlouhodobá stáž v Bureau of Environmental and Occupational Epidemiology na MZ Státu New York, absolvent Ph.D. programu na Přírodovědecké fakultě UK. Vedoucí oddělení pro Neinfekční epidemiologii a hygienu práce Státního zdravotního ústavu Praha, asistent Ústavu epidemiologie 2. lékařské fakulty v Praze. Spoluautor a autor několika učebních textů týkajících se epidemiologické metodologie a řady vědeckých prací publikovaných v zahraničním i domácím odborném tisku.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky 

po studiu práva na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně byl account managerem reklamní agentury AETNA spol. s r.o. a absolvoval jazykovou stáž v USA. V roce 2002 začal pracovat v advokacii a od roku 2006 je partnerem advokátní kanceláře KMVS. Ve své profesní činnosti poskytuje právní služby především farmaceutickým a mediálním společnostem, reklamním agenturám i průmyslovým podnikům apod. Publikuje v časopisu Zdravotnické noviny, Strategie, Media a Marketing, Trend marketing, Marketing Magazine atd

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
  
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

je odborným asistentem na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň koordinátorem Centra zdravotnického práva na téže fakultě. Zdravotnické právo přednáší také na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a dále na 2. a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí v advokacii a zaměřuje se na právní poradenství v oblasti zdravotnictví.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategický management v praxi

po absolvování Fakulty sociálních studií v Brně se věnoval sběru a analýze dat marketingových průzkumů. Nyní pracuje jako analytik na Masarykově univerzitě v Brně a na Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zaměřuje se na analýzu zdravotnických dat spojených s problematikou závěru života a paliativní péče a také na problematiku kohortových studií.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

právník, absolvent Univerzity Karlovy. Od roku 1999 do 2001 na Ministerstvu zdravotnictví zodpovědný za sjednávání mezinárodních smluv a přípravu provádění práva EU. Od roku 2002 ředitelem CMU - styčného orgánu České republiky, koordinujícího provádění práva EU a mezinárodních smluv v oblasti zdravotní péče a zdravotního pojištění. Od roku 2016 ředitelem Kanceláře zdravotního pojištění, zajišťující a koordinující společné národní i mezinárodní agendy v rámci zdravotního pojištění. Externě přednáší evropské právo sociálního zabezpečení na PF UK.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční vztahy mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče

po absolvování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se v roce 2009 začala věnovat problematice vstupu nových léčivých přípravků do úhrad se zaměřením se na farmakoekonomické aspekty léčby, a to nejdříve z pohledu státní regulační autority jako odborný hodnotitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, následně pak z pohledu plátce jako farmakolog Všeobecné zdravotní pojišťovny. V letech 2013 až 2014 působila v řešitelském týmu DRG, ustanoveném Národním referenčním centrem. V problematice DRG následně pokračovala a v rámci projektu DRG Restart vedla tým klinických klasifikací. Od roku 2016 působí jako konzultantka pro oblast systému veřejného zdravotního pojištění, kde propojuje znalosti o úhradové regulaci ambulantního i lůžkového segmentu zdravotní péče.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční management a řízení nákladů

ekonom, partner společnosti NEWTON Business Development, která se zabývá poradenstvím v oblasti investic, financování a řízení společností s rozsahem působení ve střední a východní Evropě. V rámci skupiny NEWTON se zaměřuje zejména na fúze a akvizice společností, ale také na PPP projekty i v rámci zdravotnictví, např. projekt na komplexní modernizaci nemocnice v České Lípě. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektorka

lektorka a konzultantka, zaměřuje se zejména na oblasti efektivní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, týmové spolupráce a manažerských dovedností. Je absolventkou Filosofické fakulty UK. Absolvovala řadu českých i mezinárodních stáží a výcvikových programů, zejména v oblasti lektorských dovedností, psychoterapie a managementu. Kromě rozsáhlé lektorské praxe má zkušenost s několikaletou praxí jako projektová manažerka v oblasti vzdělávání dospělých, řadu let působí jako konzultantka na lince pro oběti domácího násilí, je akreditovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
interní lektorka, Ekonomie zdravotnictví, Informační systémy ve zdravotnictví, Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky, Strategický management v praxi

ekonomka, vystudovala Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostone a finanční manažment na Fakultě management Univerzity Komenského v Bratislavě. V Advance Healthcare Management Consulting pracuje jako senior konzultan. Věnuje se zejména analýzám a poradenství v oblasti zdravotního pojištění, řízené péče, disease management programů a kontrahování zdravotní péče. Je spoluzakladatelem, partnerem a interním lektorem v Advance Healthcare Management Institute, který poskytuje komplexní vzdělávání v oblasti managementu zdravotních služeb vedoucím pracovníkům ve zdravotnictví. Přednáší zejména v předmětech Ekonomie zdravotnictví, Řízení vztahů s pacienty a zákazníky a Nové trendy ve zdravotnictví a zdravotním pojištění. Více než 5 let působila jako manažer odboru strategického plánování v Dôvera, zdravotní pojišťovna, a.s., kde se věnovala přípravě a zavádění inovativních projektů jako je disease management program pro diabetiky, projekt řízené péče Plán Medipartner, system přerozdělení podle PCG a inovativní platební mechanizme včetně DRG. Předtím působila několik let jako členka reformních týmů Tomáše Julínka a Rudolfa Zajace, kde se věnovala oblastem regulace zdravotních pojišťoven a veřejného zdravotního pojištění.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví, Finanční management a řízení nákladů, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

původním povoláním lékař, od roku 2004 se věnuje vytěžování zdravotnických dat, především z pohledu výkonnosti a kvality zdravotních služeb. Dlouhodobě spolupracuje s Národním referenčním centrem. V posledních letech působí jako poradce více nemocnic v oblasti pro efektivity v rámci DRG úhradového systému a teoreticky i prakticky rozvíjí principy benchmarkingu. Tyto aktivity ho přivedly k hlubšímu i podrobnějšímu poznání zákonitostí fungování DRG klasifikace.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategický management v praxi

vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby v Praze a ve Středočeském kraji, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. Cestu domů řídí od roku 2012. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, domluví se španělsky.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Zdravotnictví a právo

římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Od roku 2007 je přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je také administrátorem lechovické farnosti a kaplanem Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Specializuje se na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Ekonomie zdravotnictví

původním povoláním lékař, pracoval na oddělení ARO, interna, RZP a v oblasti sociálního lékařství a zdravotnické informatiky. Absolvoval internátní studium zaměřené na systémovou analýzu a výpočetní techniku a Kurzu managementu ve zdravotnictví v projektu HOPE. V současné době se věnuje poradenské a konzultační činnosti v oblasti organizační a ekonomické problematiky zdravotních a sociálních systémů, dále se zabývá vytvářením datových modelů pro potřeby řízení zdravotnictví. Při své pedagogické činnosti se  zaměřuje především na oblast zdravotnického managementu, ekonomie ve zdravotnictví, zdravotnickou informatiku a v poslední době na komunitní rozvoj a využití komunitního kapitálu ve zdravotně sociální oblasti. Výzkumnou a publikační činnost zaměřuje především na problematiku vztahu demografického vývoje a jeho dopadů na zdravotně sociální oblast. Od roku 2011 pracuje také jako ředitel agentury domácí zdravotní péče HC Morava, a.s. a  ve spolupráci s nemocnicí ve Znojmě se zabývá možnostmi realizace konceptu "Nemocnice doma".

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Řízení vztahu s pacienty a zákazníky

lékařka, po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1995 pracovala na Oční klinice I. LF UK a VFN v Praze. V současnosti je vedoucí lékařkou a primářkou Oční kliniky DuoVize Praha a laserovým chirurgem v Oční klinice NeoVize Brno, dále působí na Oční klinice 1. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze. Přednáší na 1. lékařské fakultě UK Praha oční lékařství v anglickém jazyce zahraničním studentům UK Praha a pravidelně vystupuje na odborných oftalmologických vzdělávacích akcích a účastní se odborných oftalmologických kongresů a seminářů v ČR i v zahraničí.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Informační systémy ve zdravotnictví

Konzultant generálneho riaditeľa pre strategické projekty, Dôvera zdravotná poisťovňa. Po ôsmych rokoch na pozícii finančného riaditeľa a člena predstavenstva sa od apríla 2016 venuje výhradne kľúčovým rozvojovým a synergickým projektom (napr. online služby alebo nemocnice novej generácie). Předtím působil také ve funkci ekonomického náměstka Fakultní nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banské Bystrici a ve funkci ekonomického náměstka Dětské fakultní nemocnice s poliklinikou v Banské Bystrici. Je licencovaným daňovým poradcem a auditorem, vzdelaním bankár a diplomat.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Finanční vztahy mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče

právník, manažer a konzultant ve společnosti Deloitte pro lékovou politiku a regulaci. V minulosti působil jako náměstek ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ředitel odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví. Zaměřuje se především na cenovou a úhradovou regulaci léčiv, analýzy trhu léčiv a zdravotnických prostředků a ekonomiku zdravotnictví.

| « zpět na předměty| « zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Ekonomie zdravotnictví

ekonomický konzultant a publicista VŠE, fakulta obchodní; Pew Fellow na School of Foreign Service, Georgetown University, USA V letech 1991-1993 byl vedoucím Centra pro ekonomickou analýzu v Kanceláři prezidenta Václava Havla. V letech 1994-1998 působil jako asistent výkonného ředitele ve Světové bance. Po návratu byl náměstkem Revitalizační agentury a působil ve statutárních orgánech společností Vítkovice, as. a Zetor, a.s. Od roku 2001 je konzultantem na volné noze, přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK (hospodářská politika ČR), je členem Národní ekonomické rady vlády ČR.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky
 
 
externí lektor, Strategie úspěšné komunikace a vyjednávání

lektor, konzultant a kouč v Centru dohody, s.r.o. Vystudovala management a marketing, školící a konzultační činnosti se věnuje již 13 let. Je absolventkou intezivního akreditovaného kurzu koučů akreditovaného (EMCC, ICF). Podílela se na tvorbě a řízení řady firemních vzdělávacích projektů financovaných z ESF. Má více než desetiletou praxi v oblasti nastavování a revizi firemních procesů. Jako auditor pro oblast kvality (IRCA) má za sebou stovky hodin auditů a v rámci poradenství dovedla mnoho firem k úspěšné certifikaci systémů řízení kvality. V lektorské práci se zaměřuje na tréninky v tématech jako je sebeřízení, time management, efektivní komunikace či manažerské dovednosti.

| « zpět na předměty« zpět na začátek stránky